Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Poslanci rozhodnú o pravidlách pre sudcov až na ďalšej schôdzi – Pavol Paška

Bratislava 5. júna (TASR) - Pravidlá pre sudcov sa ešte chvíľu sprísňovať nebudú. O novele zákona o sudcoch a prísediacich z dielne Smeru-SD totiž poslanci rozhodnú až na nasledujúcej schôdzi, hoci tak mali urobiť v piatok (6.6.). Presunutie oznámil predseda parlamentu Pavol Paška (Smer-SD). Novela nadväzuje na zmeny v Ústave SR, ktoré v parlamente prešli v stredu (4.6.).

 

Právna norma rieši okrem iného spôsob obsadzovania postov v Súdnej rade SR, postavenie šéfa Súdnej rady v súvislosti s oddelením tejto funkcie od funkcie predsedu Najvyššieho súdu SR. Právna norma sa venuje aj disciplinárnej zodpovednosti, boju so súdnymi prieťahmi či kontrole práceneschopnosti (PN-iek). Novela by mala tiež zvýšiť počet podpredsedov súdov na väčších súdoch, predĺžiť funkčné obdobie predsedov súdov z troch na päť rokov či umožniť najmenej piatim členom Súdnej rady dať návrh na odvolanie šéfa Súdnej rady. Predseda Súdnej rady SR by mal mať možnosť zúčastňovať sa na rokovaní parlamentu i vystúpiť v pléne.

 

Novinkou majú byť aj príplatky za výkon funkcie člena a predsedu disciplinárneho senátu. Majú zlepšiť systém vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti sudcov. Sprísniť sa majú aj podmienky vzniku nároku na tzv. ďalší plat sudcu, ktorý sa bežne označuje ako 13. a 14. plat. Podmienkou má byť viac práce. "Jednak sa zvyšuje kvóta pracovného času, ktorý musí sudca reálne odpracovať v rozhodnom polroku, zo 75 na 95 dní a súčasne sa zavádza negatívna podmienka spočívajúca vo vylúčení nároku na ďalší plat v prípade, ak dôjde k prerozdeleniu agendy pridelenej sudcovi, o ktorého ide," vysvetľujú navrhovatelia.

 

Zmeniť sa má aj doterajší systém kreovania disciplinárnych senátov. "A to tak, že upúšťa od ich náhodného generovania pre každý prípad disciplinárneho konania a namiesto toho zavádza štandardný mechanizmus každoročného kreovania disciplinárnych senátov cez rozvrh práce," píše sa v návrhu. Disciplinárne veci sa týmto senátom majú prideľovať náhodným výberom ako na všetkých všeobecných súdoch. Návrh na začatie disciplinárneho konania by mohol podľa novely podávať aj šéf Súdnej rady SR.

 

Upraviť sa majú tiež podmienky povoľovania tzv. práce v domácom prostredí. Novou podmienkou na povolenie takejto práce má byť, aby sudca nebol disciplinárne stíhaný. Zmeny majú zamedziť zneužívanie inštitútu práce z domu. Právna norma rieši aj zneužívanie PN-iek. "Výslovne sa navrhuje zakotviť právo predsedu súdu požiadať príslušné orgány o vykonanie kontroly dodržiavania liečebného režimu," píšu predkladatelia. Účinnosť novely navrhujú na 1. septembra 2014.