Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Poslanci pred prázdninami stihli všetko dôležité

Piate zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (24. júna), ktoré bolo zároveň akousi dočasnou rozlúčkou pred začiatkom tohtoročného dovolenkového obdobia, bolo ukážkou dobre pripraveného a poctivo predrokovaného pracovného stretnutia. Jednotlivé body programu sa plynule odvíjali a diskusné príspevky boli poväčšine  viac-menej formálne. Pritom, poslanci neboli v žiadnej časovej tiesni, takže nejaké násilné finišovanie nebolo absolútne badateľné.

Okrem pravidelne prerokovávaných bodov (úprava tohtoročného rozpočtu, kontrolná činnosť, zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení či majetkové prevody) bola pozornosť poslancov sústredená na niekoľko pre život kraja dôležitých tém. Napríklad, po predchádzajúcej príprave a schvaľovaní v odborných komisiách zastupiteľstva si poslanci v diskusii dokonca pochvaľovali úspešne rozbehnutý zámer pomoci obecnému športu a kultúre. Keď poslanci pred časom schválili sumu 270 tisíc € pre grantovú súťaž v oblasti športu (šport pre všetkých a drobné investičné akcie)  a pomoci miestnej kultúre(„živá kultúra“ a zachovávanie kultúrnych tradícií) netušili, že aj napriek vcelku šibeničnému termínu dokážu spracovatelia projektov a zároveň prijímatelia grantov, obce a mestá, dodať celkom až 274 žiadostí. Z nich bolo 79 žiadateľov v  oblasti športu (celková dotácia vyše 135 tisíc €. Pre kultúrne projekty získali obce viac ako 134 tisíc €. Všetky tieto akcie budú financované z vlastných finančných prostriedkov prešovskej krajskej samosprávy.   

 

Rómska problematika jednotne – takto by sa dal nazvať krok ústredných orgánov, na základe ktorého museli poslanci odsúhlasiť zrušenie rozbehnutého projektu, ktorého riešiteľom boli pôvodne tri kraje – Banská Bystrica, Košice a Prešov, každý z nich vytvoril neziskovú organizáciu Regionálne združenie partnerstiev sociálnej inklúzie CESTA, pričom realizácia projektu mala byť financovaná z Európskeho sociálneho fondu a zo štátnych prostriedkov. Avšak skôr, ako by peniaze na túto činnosť boli spomínaným krajským združeniam rozdelené, došlo vraj na národnej úrovni k zmene filozofie podpory rómskych komunít. Nefungujúcu a bezperspektívnu inštitúciu s prázdnou kasou teda poslanci krajského parlamentu formálne zrušili, keďže v závere mája 2014 bola vymazaná z registra neziskových organizácií.  Budú si odteraz lámať hlavu s rómskou problematikou iba bratislavskí úradníci?