Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Politickí turisti na scéne – Jozef Kuchár

Predvolebná kampaň na Slovensku sa raz opäť začala už v čase, keď ešte nebol stanovený deň volieb poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré budú 29. februára 2020. Stalo sa tak aj preto, že žijeme v turbulentnom období, keď veľmi chýba na politickej aj spoločenskej scéne dobré, hodnotné slovo, pocit spolupatričnosti a najmä vyšší stupeň zodpovednosti tých, čo majú na starosti veci verejné. Do predvolebného súperenia ako prví vstúpili opozičné parlamentné strany a zároveň s nimi aj politickí turisti. Z večera na ráno zmenili stranícke tričká, opustili svojich spolupracovníkov, možno aj priateľov, doslova chlebodarcov a založili strany nové – v presvedčení, že práve oni sú tí najpovolanejší. Mnohí, čo vstúpili a dnes vstupujú do politiky túžia predovšetkým po moci, bohatstve a bezstarostnom živote a najmä o výhodnom postavení v spoločnosti.

 

Toto konštatovanie je všeobecne známe a potvrdzujú ho aj roky uplynulé. Terajší ostrý a bezohľadný boj o miesta na kandidátkach do slovenského parlamentu, v ktorom dominuje bezohľadnosť, preceňovanie vlastných schopností, neobjektívnosť, ale aj znevažovanie konkurenta, to všetko sa stalo súčasťou terajšej politickej etapy. Odsúdeniahodné móresy sú opäť na scéne. Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že nie všetko, čo sa pri schvaľovaní kandidátov na miestach poslancov v straníckych centrálach odohralo, sa občania dozvedia. Skutočnú pravdu niektorí ukrivdení povedia až po čase.

 

Napríklad ako v jednej strane skúsený a vzdelaný poslanec prišiel o miesto na kandidátke iba preto, že niekedy mal iný názor na riešenie problémov v spoločnosti, ako vedenie jeho strany. Dozvieme sa o intrigách a intrigánoch, ktorí práve v predvolebnom období založili nové strany, alebo prešli do iných bez ohľadu na doterajšie vlastné dlhoročné presvedčenie, len aby uspokojili svoje nenáležité ambície. Veľmi dobre si uvedomujú, že bez straníckej prikrývky, ktorú stratili v predchádzajúcich parlamentných voľbách, sa im žilo pomerne ťažko. Veď poslanecký preukaz je vždy lákadlom aj pre politických dôchodcov.

 

Mohol by som menovať niekoľko konkrétnych prípadov, keď v minulosti „politici“ koketovali s myšlienkou, ako sa dostať na kandidátku niektorých strán, programovo veľmi odlišných od ich presvedčenia, ale aj práce, ktorú vykonávali. Takíto politici sa voličom už dávnejšie sprotivili, lebo ich opakujúce sa činy nedávajú nádej na optimistickejšie perspektívy.