Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Podpora ide aj na vytváranie sociálnych podnikov – Ján Richter

Na podporu konkrétnych projektových zámerov v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov dnes vláda do roku 2020 vyčlenila regionálny príspevok v sume 3,84 milióna eur. Z neho je na tento rok určených 500.000 eur, na ďalší rok 850.000 eur.

      

Prijatie akčného plánu pre rozvoj okresu ocenil primátor Sabinova Peter Molčan. "V tomto roku chceme tých 500.000 eur použiť predovšetkým na kapitálové výdavky v oblasti vzdelávania, predprimárneho a primárneho. Chceli by sme tiež začať v oblasti pilotných projektov sociálnej ekonomiky, čo sú obecné sociálne podniky, pričom táto oblasť predstavuje najvyššie čiastky," uviedol Molčan po rokovaní kabinetu. V pláne je vytvorenie minimálne ôsmich sociálnych podnikov s najmenej 120 pracovnými miestami, okrem Sabinova a Lipian aj v obciach Jarovnice, Červená Voda, Torysa, Pečovská Nová Ves, Rožkovany a Krivany.
      

Ďalšou aktivitou je vybudovanie dvoch tréningových centier zabezpečujúcich ďalšie vzdelávanie dospelých – jedného v Sabinove a druhého v Lipanoch, ako aj vybudovanie dvoch regionálnych centier vzdelávania, ktorými budú stredné odborné školy v oboch mestách. 
      

K podporeným projektom patrí aj vytvorenie klastra cestovného ruchu Sabinov, združení obcí v okrese či centra manažmentu regionálneho rozvoja. Podpora ide aj na zvýšenie kapacít v materských školách o celkovo zhruba 330 miest v Lipanoch, Jarovniciach, Pečovskej Novej Vsi, Toryse, Ražňanoch a Červenici pri Sabinove, ďalej na rekonštrukcie učební a zriadenie dielní na základných školách. Zvýšiť by sa mali aj kapacity sociálnych zariadení, napríklad strediska Skleróza Multiplex v Sabinove. K ďalším zámerom patrí budovanie cyklotrás a cyklochodníkov či výstavba voľnočasových rekreačných zón. 
      

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter konštatoval, že prostredníctvom prijatých opatrení v akčnom pláne už čoskoro môžu vznikať v okrese nové pracovné miesta. "Úrad práce si ide automaticky pozývať starostov, zamestnávateľov a oboznamovať ich s možnosťami, ktoré aktívna politika trhu práce a jednotlivé nástroje prinášajú. Samozrejme, s postupom prípravy ďalších projektov, ktoré sa týkajú napríklad ľudských zdrojov, hneď ako budú ďalšie výzvy, budú pokračovať tieto konkrétne opatrenia vrátane sociálnych podnikov a ich podpory," dodal.