Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Podnetný seminár k šesťdesiatemu výročiu Slovenskej televízie – Jozef Šucha

Dejiny Slovenskej televízie očami jej tvorcov a svedkov je názov seminára, ktorý v stredu 27. 4. 2016 v Bratislave usporiadala Únia slovenských novinárov pri príležitosti 60. výročia začiatku vysielania STV.

 

Predseda ÚSN Jozef Kuchár zdôraznil dôležitú úlohu televízie pri kreovaní slovenskej kultúry a konštatoval, že: „Uplynulých 60 rokov Slovenskej televízie napriek rôznym problémom a ťažkostiam charakterizuje hľadanie ciest k divákovi. Verejnoprávna inštitúcia patrí od svojho vzniku na popredné miesto v celej mediálnej oblasti. Aj v terajšom spoločenskom a politickom vývoji, v tvrdom konkurenčnom boji o diváka má svoje dôležité postavenie aj poslanie. Má priam povinnosť zobrazovať spoločenský, ekonomický a kultúrny stav krajiny cez umelecké a žurnalistické prejavy. Jej prirodzenou úlohou v rámci RTVS je dnes a určite aj v budúcnosti by malo byť dôsledné oboznamovanie televíznych divákov so širokým spektrom spoločenských a politických udalostí na vysokej odbornej úrovni,  pohotovo, profesionálne, netendenčne, nestranne, nestrácajúc zo zreteľa prvoradé záujmy štátu a všetkých jeho občanov.

 

Veď je súčasťou občianskych slobôd a má garantovať pluralizmus, nestrannosť informácií, slobodný výber správ, komentárov a stanovísk. Dôležité je jej poslanie v oblasti šírenia slovenskej kultúry za hranicami našej vlasti. Z tohto hľadiska nemôže byť ani štátu ľahostajné, aké informácie verejnoprávna televízia jeho občanom poskytuje, aké informácie sa vytvárajú o nich.“

 

V ďalšej časti svojho vystúpenia pripomenul, že generácie tvorcov a riaditeľov spolu s vedúcimi pracovníkmi tvorivo hľadali účinné metódy k televíznemu divákovi prostredníctvom príťažlivých a hodnotných relácií a programov. Darilo sa im najmä v období rokov 1964 – 1970. V tejto súvislosti spomenul tých, ktorí sa na riadiacich postoch vystriedali. Bolo ich najmä po roku 1990 až príliš veľa.

 

O prelomovej publikácii pre poznanie dejín STV „História televízie na Slovensku s odstupom rokov a dnešok“ hovoril Dušan Kerný, podpredseda ÚSN a bývalý šéfredaktor spravodajstva STV.  Zdôraznil prínos knihy pre poznanie vývoja slovenskej televízie a jej technického rastu a vývoja tvorivého potenciálu.

 

S hlavným referátom vystúpil autor spomínanej knihy a bývalý ústredný riaditeľ STV prof. Ivan Stadrucker. „Televízia, ktorá bola spočiatku vnímaná ako transportné médium prinášajúca informácie sa časom vyprofilovala cieľavedomou umeleckou a publicistickou  tvorbou na kultúrnotvornú inštitúciu,“ zdôraznil Stadrucker.

 

O formovaní slovenskej televíznej publicistiky hovoril tvorca televíznych dokumentárnych filmov Jozef Vranka. V diskusii vystúpili Milan Blaha, Emanuel Bauer, Peter Stahl a Jozef Darmo.

 

Účastníci seminára si pripomenuli minútou ticha v januári 2016 zosnulého legendárneho televízneho športového komentátora Milana Poláka, dlhoročného dramaturga STV a autora desiatok televíznych inscenácii Petra Ševčoviča, od jeho smrti uplynulo desať rokov a Igora Mráza, novinára, publicistu a spisovateľa, ktorý ukončil svoju životnú púť 9. apríla 2016 vo veku 87 rokov.