Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Počet pracovných úrazov neustále klesá, ale... – Vladimír Mezencev

TAM, KDE JE PREVENCIA MUSÍ BYŤ AJ REPRESIA

Médiá im tradične venujú veľkú pozornosť. Predovšetkým vtedy, keď ide o smrteľné pracovné úrazy. Nie jeden, ale niekoľko v danom okamihu. Tak, ako to bolo, napríklad, pri zrútení diaľničného mostu vo výstavbe pri Širokom, alebo v prípade baníkov na Hornej Nitre. Samozrejme, ľudia, až na pozostalých, s pribúdajúcimi týždňami a mesiacmi na obete zabudnú, ale s odstupom času sa čudujú, že sa ešte nepodarilo usvedčiť vinníkov týchto tragédií a že i keď sa im nakoniec podarí dokázať ich podiel na spomínaných nešťastiach, tak priveľmi dlho trvá, než ich právoplatne odsúdia.

 

S počtom pracovných úrazov so smrteľnými následkami a ťažkým poškodením zdravia súvisí aj činnosť inšpektorátov práce. Jej inšpektori i riadiaci pracovníci majú v súčasnosti dosť dôvodov k spokojnosti. Veď uplynulý rok bol z hľadiska znižovania počtov vážnych pracovných úrazov a ich porovnávanie s predchádzajúcimi rokmi veľmi úspešný, i keď, samozrejme, k absolútnej spokojnosti je ešte ďaleko. Tu si však bez čísiel neporadíme.

 

V uplynulom roku Národný inšpektorát práce /NIP/ so sídlom v Košiciach evidoval 9080 pracovných úrazov. Laik si môže položiť otázku: pre celé územie Slovenska to je veľa, či môžeme byť s týmto počtom spokojní? Veď za každým číslom musíme vidieť človeka a pri tých závažnejších i ďalších ľudí, konkrétne najbližších z okruhu pozostalých i tých, ktorým sa život zmenil od základov, pretože sa musia sústavne starať o ťažkých invalidov. V každom prípade tých pracovných úrazov bolo až o 835 menej než v roku 2017. Smrteľných pracovných úrazov  bolo v SR v uplynulom roku 38, čo je skutočne historicky najnižší počet /v roku 2017 ich bolo o tri viac./. Zaujímavé je i to, že v I. polroku 2017 zaevidovali na Slovensku až 27 smrteľných pracovných úrazov. Išlo o skutočne výrazný veľký počet a ten zalarmoval všetkých zainteresovaných na všetkých stupňoch. Začali sa prísnejšie kontroly dodržiavania bezpečnostných predpisov, ale aj organizovať rôzne semináre a konferencie, zamerané na skvalitnenie prevencie. Na základe týchto aktivít 51 podnikov získalo certifikát Bezpečný podnik, ktorý sa musí po piatich rokoch obnovovať.

 

Každý pracovný úraz sa svedomite vyšetruje a analyzuje. V minulom roku bol zamestnávateľ zodpovedný za smrť zamestnanca v šiestich prípadoch, samotný pracovník v trinástich a 19 smrteľných úrazov spôsobili iné príčiny, napríklad nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon. Dvanásť smrteľných úrazov vzniklo ako následok dopravných nehôd. Ich príčinu však vždy vyšetruje polícia a inšpektorát práce v týchto prípadoch kontroluje len režim vedenia vozidla.

 

Štatistiky hovoria aj o tom, že najrizikovejšiu skupinu tvoria muži od 40 do 60 rokov, pretože najviac pracovných úrazov sa vzťahuje na nich. Okrem toho je už chronicky známe, že najčastejšie k takýmto úrazom dochádza v pondelok, ale len o niečo menej aj v utorok a stredu. Čo sa týka odvetví – veľmi rizikové je stavebníctvo, priemyselná výroba a automobilová doprava.

 

Ako sme v úvode spomenuli, pracovné úrazy s ťažkou ujmou na zdraví a so smrteľnými následkami majú aj svoj veľký sociálny rozmer. Podobne je to aj s chorobami s povolania. V týchto prípadoch vstupuje do diania aj Sociálna poisťovňa. Tá sa podieľa na vyplácaní rôznych dávok, či už nákladov na pohreby, jednorazového finančného odškodnenia pre pozostalých, náhrady za bolesť, preplácanie nákladov na rehabilitáciu a rekvalifikačné kurzy, atď. Tak napríklad v roku 2017 z účtov Sociálnej poisťovne odišlo na tieto účely 45,9 mil. eur, v minulom roku až 48,4 mil. eur. Prečo však viac, keď tých úrazov bolo menej? Pretože tieto rôzne dávky a finančné kompenzácie boli v roku 2018 vyššie než v predchádzajúcom.

 

Národný inšpektorát práce venuje veľkú pozornosť prevencii a sústavnému zvyšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrane zdravia na všetkých pracoviskách v republike. Tam však kde je prevencia musí byť zároveň aj represia. Dôvodov na ňu je, žiaľ, stále dosť. V uplynulom roku inšpektoráty bezpečnosti práce spolu udelili pokuty vo výške 352 000 eur, z toho najvyššia predstavovala 60 tisíc eur.

 

Podľa údajov Národného inšpektorátu práce sa za dvadsať rokov podarilo zachrániť viac ako tisíc ľudských životov, pričom iba za jeden rok 2018 v porovnaní s predošlým klesol počet pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví viac ako o tretinu. To je práve ten konkrétny výsledok neustáleho zvyšovania úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia v celej republike, ktorá má u nás už tradične vysokú úroveň. Veď v tomto roku si zainteresovaní pripomenú a určite aj oslávia polstoročie existencie inšpektorátov bezpečnosti práce. Zároveň je to aj ďalší dôvod na zníženie celkovej úrazovosti u nás, ktorá tak nepriaznivo ovplyvňuje nielen zdravie, ale aj ekonomiku nášho štátu. O strate ľudských životov, ich zmrzačenie a strate najbližších už ani nehovoríme. Veď strata živiteľa rodiny, otca maloletých detí i životného partnera nemôže nahradiť žiadna finančná kompenzácia...