Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Platy a odmeny, o akých môžeme iba snívať – Vladimír Mezencev

Priveľké oči /či dlane?/ niektorých vedúcich pracovníkov VÚC

 

Stále je u nás dosť občanov, ktorí nechápu význam existencie ôsmich samosprávnych krajov a predovšetkým nechápu ich poslanie – podieľať sa na financovaní stredných škôl, údržbe ciest II. a III. triedy, prímestskej dopravy, sociálnych zariadení, regionálnej kultúry, cestovného ruchu, atď. Je toho dosť. Na druhej strane našincov musia zdvíhať zo stoličiek informácie o šafárení na niektorých vyšších územných celkoch, či o doslova nehoráznych finančných nárokoch niektorých ich zamestnancov na vedúcich pozíciách.

 

Tak napríklad riaditeľ Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja predstúpil pred poslancov na zasadnutí v Lučenci s novým spôsobom odmeňovania, na základe ktorého on sám mohol mesačne zarábať až 7200 eur! S odmenami a 50% príplatkom za riadenie. Tento návrh nezabudol ani na riaditeľov odborov, tí by dostávali minimálne 3350 eur mesačne a mohli by dosiahnuť aj príjem 5000 eur. Pre zaujímavosť – doterajší plat pána riaditeľa Úradu BBSK bol „iba“ 2200 eur.

 

Proti tomuto vystúpili predovšetkým poslanci za stranu SMER-SD, ale ani oni sa nesnažili presadiť výraznejšie úpravy. Na základe ich pripomienok riaditeľ úradu zarobí maximálne 3500 eur a riaditelia odborov 3800 eur. Pritom priemerná mzda v Banskobystrickom kraji nedosahuje ani 900 eur. Nuž, vedúcim pracovníkom na našich „vuckách“ môže poriadne závidieť aj chorvátska prezidentka Kolinda Kitarovičová-Grabarová, ktorá vládne vo veľkej krajine so stovkami ostrovov a zarába iba 3000 eur. Nakoniec, viac ako ona dostávajú mesačne aj mnohí primátori našich miest a dokonca aj niektorí starostovia mestských časti v Bratislave a Košiciach.

 

S platmi a odmenami niektorých pracovníkov VÚC si nerobia veľké starosti ani v Košickom samosprávnom kraji. Nie tak dávno poslanci KSK schválili odmenu vo výške 30% súčtu mesačných platov za minulý rok hlavnému kontrolórovi Ľubomírovi Hudákovi. V návrhu odznelo, že „kontrolór riadne plnil úlohy a nad ich rámec vykonal päť kontrol“.  Noví poslanci síce konštatovali, že v predchádzajúcom volebnom období nepôsobili v krajskom zastupiteľstve, ale pánovi kontrolórovi stačilo na priklepnutie odmeny vo výške 9555 /!/ eur iba 29 hlasov...

 

Do tretice – tu síce nejde o platy, ale o rozhadzovanie peňazí daňových poplatníkov na tzv. reklamu a propagáciu Bratislavského samostatného kraja v minulom roku ešte počas predsedovania Pavla Freša – nominanta dnes už neexistujúcej SDKÚ-DS. Plán výdavkov na marketing a propagáciu predstavoval 600 000 eur, ale zainteresovaným sa ho podarilo prekročiť o 1,4 milióna, teda na celkovú sumu 2 milióny eur. Ich noví nástupcovia nenašli ani jednu zmluvu na „informačné a propagačné aktivity BSK“, ale iba objednávky. Iba na propagáciu prostredníctvom Facebooku BSK platil mesačne od 13 000 do 20 000 eur mesačne! Kraj si objednal služby u rôznych vydavateľov a majiteľov regionálnych rádií a televízií, ktorých názvy väčšine z nás nič nehovoria a vedenie BSK sa ani nesnažilo získať informáciu o ich sledovanosti a ani dosah príspevkov po ich odvysielaní. Pre porovnanie, Košickému samosprávnemu kraju s výrazne väčšou rozlohou na propagáciu svojej práce stačilo 100 000 eur...