Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Pevne zahniezdená byrokracia – Jozef Kuchár

Mnohí, čo sa dali na politiku túžia predovšetkým po moci, po bohatom, bezstarostnom živote, aj výhodnom postavení v spoločnosti a ovplyvňovaním prostredia a pomerov v štáte v rôznych oblastiach, teda v mestách a obciach. V terajšom období sú v centre pozornosti. Niet sa čo čudovať. Blížia sa komunálne voľby poslancov, starostov aj primátorov.

 

Všetci kandidáti pred každými voľbami zdôrazňujú a propagujú, že sú odhodlaní zmeniť terajšie pomery a znižovať byrokraciu, ktorá pretrváva vo všetkých oblastiach štátnej správy. Sľuby a plány vždy ostali v teoretickej rovine. Nositelia byrokracie stále dominujú. 

Reči o tom, že sa samospráva zjednodušila a priblížila k občanovi, trvajú roky, ale isté je len to, že súčasná administratíva platená z našich daní, dokáže zdôvodniť naliehavú potrebu nielen vlastnej existencie, ale aj ďalšieho rozširovania jednotlivých úradov. lebo stále platí: Dajte nám úrad, právomoci a náplň práce si vymyslíme. Toto dlhoročné pravidlo byrokratov sa opäť dostáva na program dňa. Úradníci svojrázne formulujú a prispôsobujú zákonné normy, predpisy a vyhlášky tak, aby si upevnili svoje postavenie a nenahraditeľnosť.

 

Veľavravný je príklad z oblasti ohlasovacej povinnosti v stavebnom konaní. Tento proces mnoho rokov je v centre pozornosti občanov. Sťažnosti a protesty nepomôžu. Občan sa rozhodne na svojom pozemku postaviť na štyroch stĺpikoch s jednoduchou strechou prístrešok pre psa alebo pergolu na ploche 14 metrov štvorcových. Nemôže tak urobiť bez rozhodnutia úrady. Príslušný územnosprávny odbor má o prácu postarané. Uplatní zákon a občan ho musí rešpektovať. Nič to, že zo zákona vyplýva povinnosť len ohlásiť úmysel postaviť drobnú stavbu. V súlade s logikou napíše list v presvedčení, že splnil zákonnú povinnosť. Mýli sa. Od tejto chvíle začne fungovať vzťah medzi ním a úradníkom. List nestačí. Stavebník musí vyzdvihnúť predpísané tlačivo, presne ho vypísať. Úradníčka okrem iného žiada k tlačivu predložiť: situačný plán podľa pozemkovej mapy s vyznačením umiestnenia drobnej stavby na pozemku a hraníc medzi susednými parcelami s polohou stavby na nich v dvoch vyhotoveniach, snímku z pozemkovej mapy, list vlastníctva a samozrejme vyjadrenie vlastníkov nehnuteľnosti na osobitnej prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto ohlásenia, ako aj prípadný súhlas suseda.

 

Keď sa občanovi podarí zabezpečiť a predložiť všetky doklady, odbor sa poradí, preverí údaje a rozhodne. Teda zámer občana neberie len na vedomie. Po čase dostane písomné oznámenie. V jeho úvode je odcitovaný celý rad paragrafov zo zákona a vyhlášky s tým, že odbor nemá námietky.

Ale úradovanie sa nekončí. „Kompetentný“ pracovník samosprávy upozorňuje, že svojpomocne, prípadne za pomoci iných občanov môžete ohlásenú drobnú stavbu – teda prístrešok pre psa uskutočniť iba vtedy, keď zabezpečíte podľa § 44, ods. 3 stavebného zákona primerané technické vybavenie (možno rebrík, alebo výťah) a kvalifikovaný odborný dozor nad uskutočňovanou drobnou stavbou. Keď ste učiteľ alebo lekár, musíte mať v tomto zložitom proscese odborný dozor, ktorý nie je zadarmo.

 

Aj takýto postup potvrdzuje, ako sa samospráva razantne približuje k občanovi. V našom štáte máme takmer 200 000 úradníkov, čo je na jedného obyvateľa najviac v Európe. Každý z nich potrebuje vykázať svoju nenahraditeľnú činnosť. Práve preto pevne zahniezdená byrokracia dominuje celej štátnej správe. Že na to doplatí len ten, z ktorého daní byrokrati žijú, to už nikoho nezaujíma. Škoda len, že tento problém kandidáti na poslancov, primátorov a starostov nedávajú do svojich predvolebných programov na prvé miesto.