Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Petržalka zvyšuje príspevok za škôlku, rovnako ako niektoré iné MČ

(TASR) – Bratislavská Petržalka sa pridáva k samosprávam, ktoré zvyšujú príspevok na materskú školu. Ten bude po novom 75 eur na mesiac za jedno dieťa. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci schválením všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Rovnaká suma je napríklad aj v Ružinove či Novom Meste.

 

„Všetky samosprávy sa boria s problémami, všetky samosprávy zvyšujú poplatky v materských školách,“ povedal starosta Petržalky Ján Hrčka.  Doteraz uhrádzal zákonný zástupca za pobyt dieťaťa v škôlke mesačne príspevok vo výške 40 eur, od 1. apríla sa táto suma zvýši na 75 eur. V prípade druhého a tretieho dieťaťa by to mala byť polovica, teda 37,50 eura.

 

Mení sa tiež výška príspevku pri školskom klube detí. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva doteraz zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa 20 eur, po novom sa to stanovuje na 40 eur. Aj v tomto prípade sa poplatok pri druhom a treťom dieťati znižuje na polovicu.

 

Ak ide o skrátenú výchovno-vzdelávaciu činnosť školského klubu detí, doterajší príspevok zákonného zástupcu dieťaťa sa z rozpätia od šesť do desať eur stanovuje na sumu v rozpätí od desať do 15 eur. Rovnako to bude aj v prípade čiastočnej úhrady nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou centra voľného času.

 

Poplatok za materskú školu vo výške 75 eur bude platiť aj v Ružinove. Samospráva však zároveň pripomína, že napriek zvýšeniu mesačného poplatku budú rodičia stále uhrádzať len asi 20 percent celkových nákladov na prevádzku škôlok. Zvyšných 80 percent bude stále znášať mestská časť zo svojho rozpočtu.

 

Samospráva má zároveň schválenú adresnú sociálnu pomoc pre rodičov, ktorí majú v škôlkach viac detí, či pre rodiny v sociálnej núdzi. „Poplatky za druhé a ďalšie dieťa v škôlke preto budú výrazne nižšie. Rodičia, ktorí si nemôžu uplatniť daňový bonus, môžu mať poplatok za škôlku dokonca úplne odpustený,“ uviedla pre TASR Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu.

 

K úprave poplatkov za materské školy na sumu 75 eur dochádza aj v Novom Meste. „Ostala však možnosť individuálneho posúdenia odpustenia týchto poplatkov,“ povedala pre TASR Veronika Bauch z úseku komunikácie miestneho úradu.

 

Úpravou prešli aj poplatky v školských jedálňach, poplatky za Školský klub detí ostali v rovnakej výške. „V mestskej časti si uvedomujeme výnimočnú ekonomickú situáciu spôsobenú náhlymi zmenami zákonov, zdražovaním cien služieb, tovarov a energií, preto sme pristúpili k zvýšeniu súm jednorazových finančných výpomocí a príspevkov od mestskej časti,“ doplnila Bauch.

 

V Starom Meste sa základný mesačný príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole nemení, zostáva na úrovni 90 eur, o desať eur sa však znižuje doterajšia zľava pre rodičov s trvalým pobytom. „Po uplatnení zľavy zaplatí mesačne 55 eur, v minulosti platil 44 eur,“ povedala pre TASR Martina Karman z referátu komunikácie s verejnosťou miestneho úradu s tým, že percentuálne zľavy na pobyt každého ďalšieho dieťaťa v škôlke sú zachované.

 

Nemení ani mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v školskom klube, zostáva na úrovni 40 eur. Mestská časť však zrušila 10-eurovú zľavu pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti.