Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Pestré spomienky na plné koše – Štefan Nižňanský

Všetkým milovníkom lesa, hubárom, turistom i tulákom 

s hlbokým zármutkom, pocitom prázdnoty prúteného košíka,
s tupou bolesťou zahnutého noža
o z n a m u j e m,
že dnes o 11:04 hod. zimného času – za jasného slnečného počasia,
pri nízkej oblačnosti a chvíľkového bezvetria,
bez mediálneho záujmu – v tichosti a nenápadne odišla
hlavná nájazdná a zájazdná jesenná sezóna 2019.

Vytratila sa síce unavená a vyčerpaná po štvormesačnom
štedrom pôsobení, no v plnej zelenej lesnej kráse.
Zopár pozostalých vetchých suchohríbov a malých bedličiek
v najhlbších sečiach aj v najvzdialenejšom bore
vojenských lesov na Záhorí na ňu i jej štedrosť, pestrosť a žičlivosť
spomína s láskou.

Sezóna 2019 je minulosťou, no v pamäti a v hubárskom zápisníku
ostávajú pestré spomienky na plné koše masliakov, bedlí,
kozákov, dubákov, modrákov, kuriatok aj suchohríbov.
Po ukončení karu bude smútočné obdobie pokračovať
v úzkom kruhu vyvolených zberom podpňoviek, strmuliek, hlív,
číroviek a čechratcov. No tiež chutnou konzumáciou usušených,
zmrazených či zavarených potomkov.

Obdivuhodná hubárska sezóna 2019, s hojným genetickým
posolstvom pre budúcnosť, skonala...
Česť jej voňavej a farebnej pamiatke!