Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

PAVOL JANÍK O MILOŠOVI MISTRÍKOVI A NAOPAK

K sedemdesiatke divadelného vedca

 

V súvislosti s významným životným jubileom popredného slovenského divadelného vedca prof. PhDr. MILOŠA MISTRÍKA, DrSc., by som sa rád trocha netradične pripojil k mnohým gratuláciám a gratulantom. Chcem mu totiž vyjadriť vďačnosť za odbornú pozornosť, ktorú venoval mojej dramatickej tvorbe vo viacerých závažných knižných publikáciách i v renomovaných periodikách. Nechám teda prehovoriť strohé a stručné fakty, ktoré sú dostatočne veľavravné a nepotrebujú komentár.

 

PAVOL JANÍK: Prvé poznámky k filmovej tvorbe Vladimíra Bahnu (strany 88 – 106), Slovenské divadlo, časopis Slovenskej akadémie vied (1/1982), zodpovedný redaktor MILOŠ MISTRÍK

 

MILOŠ MISTRÍK: Slovenské divadlo v 20. storočí (PAVOL JANÍK – strana 232), VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied (1999)

 

MILOŠ MISTRÍK: Etické a estetické v slovenskej dramatike (PAVOL JANÍK – strany 58, 60), Slovenská teatrologická spoločnosť (2000)

 

MILOŠ MISTRÍK: Premeny poetiky súčasnej dramatiky (PAVOL JANÍK – strany 6, 7, 8, 9, 11), Slovenské divadlo, časopis Slovenskej akadémie vied (1/2002)

 

MILOŠ MISTRÍK: Slovenská absurdná dráma (PAVOL JANÍK – strany 158, 211, 212, 213, 214, 218, 219, 222, 227, 238, 239), OĽGA JANÍKOVÁ (strana 211), VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied (2002) + Obrys-Kmen, časopis Únie českých spisovateľov (46/2002)

 

MILOŠ MISTRÍK: 50 rokov Slovenského divadla (PAVOL JANÍK – strana 416), Slovenské divadlo, časopis Slovenskej akadémie vied (4/2002)

 

MILOŠ MISTRÍK: JANÍKOVE KRUHY, Slovenské divadlo, časopis Slovenskej akadémie vied (1-2/2003)

 

MILOŠ MISTRÍK: Aj dráma je len človek... Premeny súčasnej drámy, profily štyroch slovenských súčasných dramatikov (Viliama Klimáčka, Laca Keratu, PAVLA JANÍKA a Silvestra Lavríka), Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov (2003)

 

MILOŠ MISTRÍK: recenzia (PAVOL JANÍK / ПАВОЛ ЯНИК: Nebezpečné veselohry / Dangerous Comedies / Опасные комедии), Slovenské pohľady, časopis Matice slovenskej (11/2003)

 

MILOŠ MISTRÍK: JANÍKOVE KRUHY (štúdia), Literárny týždenník, časopis Spolku slovenských spisovateľov (28-26/2004)

 

MILOŠ MISTRÍK: PAVOL JANÍK ako dramatik v Kanade (recenzia), Ľudové noviny, časopis slovenskej menšiny v Maďarsku (36/2004)

 

MILOŠ MISTRÍK: Od človeka k vlkovi (recenzia hry PAVLA JANÍKA Bez motívu), Obrys-Kmen, časopis Únie českých spisovateľov (9/2005)

 

MILOŠ MISTRÍK: JANÍKOVE KRUHY (štúdia – strany 94 – 101), Život a dielo PAVLA JANÍKA, antológia štúdií z medzinárodného vedeckého seminára Univerzity Konštatína Filozofa v Nitre (2005)

 

MILOŠ MISTRÍK: Vzory originality (rozhovor aj o tvorbe PAVLA JANÍKA), Knižná revue (10/2006)

 

Encyclopaedia Beliana (PAVOL JANÍK – 7. zväzok, strana 359), autor hesla MILOŠ MISTRÍK, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied (2013)

 

MILOŠ MISTRÍK: LA MEMOIRE DU THEATRE SLOVAQUE (štúdia aj o tvorbe PAVLA JANÍKA), internetová stránka Centrum vied o umení Slovenskej akadémie vied, Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied

 

Touto heslovitou formou by som rád a vďačne ilustroval portrét jubilujúceho divadelného vedca, hoci dobré mravy a najmä vďačnosť nepatria k typickým slovenským povahovým črtám, ale ani k všeobecným ľudským vlastnostiam a medziľudským vzťahom. Tak nech sme s Milošom Mistríkom príkladom, že sa naša spoločnosť bude postupne kultivovať, nie ďalej devastovať, aj keď sa toho možno nedožijeme.