Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Parlamentné voľby, médiá, spravodlivosť, právny štát – Štefan Nižňanský

S týmto výsostne aktuálnym programom aj s relevantnými hosťami sa 19. februára 2020 konal v Bratislavskom Dome športu prvý tohtoročný seminár Únie slovenských novinárov. Krátko pred voľbami mimoriadne rezonovali v spoločnosti sociálne opatrenia, ktoré schválila Vláda SR návrhom na dvojnásobné zvýšenie prídavkov na deti, vyplatenie 13-teho dôchodku seniorom a na zrušenie diaľničných známok za automobily do 2,5 tony pre občanov SR. Hostiteľ podujatia, predseda stavovskej organizácie PhDr. Jozef Kuchár preto udelil najskôr slovo ministrovi financií Slovenskej republiky Ing. Ladislavovi Kamenickému. „Strážca“ štátneho rozpočtu informoval prítomných o stave verejných financií, ubezpečil ich o finančnej stabilite aj o možnostiach realizovať zámery vlády, ktoré opozícia a mainstreamové médiá ostro kritizovali, niektorí lídri opozičných strán podali na vládu dokonca trestné oznámenie. Financminister neobišiel ani aspekty zložitej spolupráce subjektov vládnej koalície a poukázal na neštandardné až škandalózne správanie sa niektorých opozičných poslancov. Práve v čase konania seminára bolo rokovanie parlamentu zablokované šesticou nezaradených zákonodarcov PS/Spolu okolo Miroslava Beblavého, ktorí v parlamente nocovali, pobehovali v priestoroch snemovne neupravene, na štátnom znaku republiky si sušili ponožky, čím znevážili najvyšší zákonodarný orgán. V súvislosti s priebehom predvolebnej kampane a celkovou spoločenskou atmosférou poukázal na nenávistné metódy globalistov a neoliberálov chystajúcich sa prevziať moc v štáte. Spomenul konkrétny príklad mladej študentky s odlišnými postojmi a názormi, ktorá je pre ne spolužiakmi vystavená šikanovaniu, posmechu i odsudzovaniu.   

           

Druhým hosťom seminára bol JUDr. Štefan Harabin, trestný sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s prerušeným výkonom funkcie od 1. decembra 2019. Pôvodne ho vedenie únie pozvalo už v lete minulého roka, no preplnená sála ho vtedy čakala márne... Pre nepredvídané pracovné povinnosti sa na poslednú chvíľu ospravedlnil. Dohodnutou témou uvedenou aj v pozvánke bolo: „Postavenie justície, jej nezávislosť, rozhodovanie, občan a spravodlivosť.“ Horúčka končiacej sa predvolebnej kampane sa preniesla aj do aktuálneho vystúpenia p. Harabina na seminári, ktoré sa nieslo čisto v duchu predvolebného mítingu strany Vlasť, ktorej sa stal lídrom. Podľa viacerých účastníkov seminára vniesol zbytočne do jeho priebehu konfrontačný tón, keď opakovane tvrdo a kriticky, no aj príliš nahlas útočil na vládne strany, osobne tiež na predsedu strany Smer-SD Roberta Fica, na šéfa parlamentu Andreja Danka, na premiéra Pellegriniho i na Bélu Bugára ako šéfa strany Most-Híd. Okrem pragmatických postrehov udivil zúčastnených tvrdením, že vládna koalícia umožnila príliv imigrantov na Slovensko... Polemika s ministrom, zastupujúceho stranu Smer-SD i diskusia s otázkami z pléna sa však niesla v živej a korektnej rovine. Mgr. Štefan Nižňanský sa bývalého neúspešného prezidentského kandidáta opýtal na stav vybavenia jeho sťažnosti proti platnosti prezidentských volieb v roku 2019 na Ústavnom súde SR. JUDr. Harabin ako skúsený dlhoročný sudca odpovedal záporne a kritizoval protiústavnosť výkonu funkcie prezidentky republiky Zuzany Čaputovej, keďže proces voľby nebol právoplatne dodnes ukončený. Za účasť na jej inaugurácii kritizoval najvyšších ústavných činiteľov – premiéra Pellegriniho aj predsedu NR SR Danka, vrátane predsedu Ústavného súdu SR Fiačana. Štefan Harabin tvrdil, že až do zverejnenia právoplatného uznesenia ÚS SR mal v Grasalkovičovom paláci zotrvávať Andrej Kiska. A v prípade potvrdenia opodstatnenosti ústavnej žaloby by mali byť na Slovensku nové prezidentské voľby. Poukázal však aj na viaceré porušovanie ústavy a problémy s nevymožiteľnosťou práva i na nekvalifikované konanie vlády a slovenského parlamentu vo veci ukončenia procesu ratifikácie Istanbulského dohovoru.    

 

Vynikajúce a zaujímavé vystúpenie na seminári mal aj tretí hosť. Ing. Vladimír Zeman, bývalý člen Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. V úvode sa len stručne zmienil o právach, povinnostiach a zodpovednosti Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Aktuálne sa zameral na skúsenosti s podvodmi voličov a ich snahami o obchádzanie zákona v prospech niektorých volených subjektov. Dotýkali sa nielen prezidentských volieb s podozreniami na falšovanie a viacnásobné použitie hlasovacích preukazov. Tým, že volebná komisia a MV SR neakceptovali pripomienky a neopatrili hlasovacie preukazy QR kódom ani originálnym číslom na zadnej strane, kvôli kontrole či identifikácii, hrozí obdobné riziko aj v parlamentných voľbách 2020. Doriešené nie je ani hlasovanie zahraničných voličov, voličov na pas, komisie vo volebných okrskoch nemajú v zápisniciach kolónky pre vyznačenie takéhoto hlasovania. Kontrola, prípadné dokazovanie zneužitia hlasovacích lístkov je preto sťažené, skoro až nemožné. Hoci ak by MV SR malo záujem preskúmať výsledky volieb, stačilo by len sčítať a porovnať počet vyžiadaných voličských preukazov s počtom odovzdaných v jednotlivých volebných okrskoch... Problémom našich volieb je tiež personálne obsadenie a neustále znižovaný počet volebných okrskových komisií. Len v samotnej Petržalke, kde bolo kedysi 140 volebných okrskov, pred dvoma rokmi 96, no teraz ich starosta Hrčka znížil dokonca na 56. Čo je nedostatočný počet a ľudia v komisiách svoju prácu nemôžu zodpovedne a v pokoji urobiť. Nie sú ani dostatočne zaplatení za verejnoprospešnú prácu vo voľnom čase. Porovnal stav so susednou Českou republikou, kde je viac peňazí, ľudí aj okrskov a rozumné rozloženie volieb do dvoch dní. Voliči v ČR volia v piatok popoludní a v sobotu doobeda, takže na zrátanie hlasov i preverenie prípadných nezrovnalostí, sťažností či podozrení je viac času na profesionálnu činnosť a bez stresu.

 

V záverečnej časti rokovania predseda ÚSN PhDr. Jozef Kuchár a podpredseda Mgr. Štefan Nižňanský zablahoželali prof. JUDr. Jaroslavovi Chovancovi, CSc. k jubilejným 85. narodeninám. Z rúk predsedu únie prevzal Pozdravný list Rady ÚSN, v ktorom sa píše: „Pri príležitosti Vášho sviatku prijmite srdečnú gratuláciu so želaním pevného zdravia, úspechov a čo najviac šťastných chvíľ. Zároveň Vám chceme úprimne poďakovať za Vašu dlhoročnú, obetavú prácu a za všetko užitočné, potrebné a spravodlivé, čo ste v doterajšom plodnom živote pre slovenský národ urobili. Veríme, že aj v ďalšej náročnej etape života sa Vám všetky problémy a rôzne ťažkosti podarí úspešne prekonávať dôvtipom, energiou a dobromyseľnosťou. Pri zdolávaní prekážok, ľudskej neprajnosti i závisti Vám úprimne želáme pevné nervy, mnoho vytrvalosti aj veľa veselia v kruhu najbližších a medzi statočnými priateľmi. Žičíme Vám mnoho hodnotných predsavzatí, nádeje a konkrétnych počinov, ktoré napriek realite terajšieho každodenného života prispejú k pohode a spokojnosti.“

 

Seminár Únie slovenských novinárov fotoobjektívom PhDr. Ivana Pašku, člena Rady Únie slovenských novinárov

Zľava: Štefan Nižňanský a prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.

Zľava: Štefan Nižňanský a prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.

Zľava: Jozef Kuchár a Ladislav Kamenický

Zľava: Jozef Kuchár a Ladislav Kamenický

Na snímke zľava: Mgr. Štefan Nižňanský a JUDr. Štefan Harabin

Na snímke zľava: Mgr. Štefan Nižňanský a JUDr. Štefan Harabin

Zľava: Ing. Vladimír Zeman, člen Rady ÚSN a Ing. Edita Dürerrová, tajomníčka ÚSN.

Zľava: Ing. Vladimír Zeman, člen Rady ÚSN a Ing. Edita Dürerrová, tajomníčka ÚSN.

vystúpenie ministra so záujmom sledovalo prítomné publikum

vystúpenie ministra so záujmom sledovalo prítomné publikum

Zľava: Mgr. Milan Kenda – publicista, spisovateľ, moderátor a komentátor, PhDr. Jozef Kuchár - predseda ÚSN.

Zľava: Mgr. Milan Kenda – publicista, spisovateľ, moderátor a komentátor, PhDr. Jozef Kuchár - predseda ÚSN.

Zľava: PhDr. Jozef Kuchár, predseda ÚSN, Dr. Vladimír Dobrovič  a Ing. Ladislav Kamenický, minister financií

Zľava: PhDr. Jozef Kuchár, predseda ÚSN, Dr. Vladimír Dobrovič a Ing. Ladislav Kamenický, minister financií

Ľudovít Andil - 99-ročný, publicista, redaktor, novinár, spisovateľ a zahranično-politický komentátor s manželkou.

Ľudovít Andil - 99-ročný, publicista, redaktor, novinár, spisovateľ a zahranično-politický komentátor s manželkou.

Pohľad do rokovacej sály.

Pohľad do rokovacej sály.

Pohľad na predsednícky stôl

Pohľad na predsednícky stôl

Zľava Jaroslav Chovanec a Vladimír Mikunda

Zľava Jaroslav Chovanec a Vladimír Mikunda

V hornom rade Pavol Benko, Jozef Plavčan, Klaudia Kuchárová a Marta Považancová

V hornom rade Pavol Benko, Jozef Plavčan, Klaudia Kuchárová a Marta Považancová