Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Pacient len pútnik bezmenný – Jozef Kuchár

Pravdu majú mnohí občania zdraví aj chorí, mladí i starší, keď tvrdia, že široká nenahraditeľná a komplikovaná oblasť zdravotníctva na Slovensku sa už dávnejšie dostala na vedľajšiu koľaj. Toto konštatovanie vychádza z rôznych prieskumov ale aj konkrétnych skúseností a informácií z rôznych inštitúcií, ktoré zabezpečujú zdravotnú starostlivosť. Oprávnená kritika aj v týchto dňoch smeruje najmä do zdravotných poisťovní. V centre negatívnej pozornosti je predovšetkým Všeobecná zdravotná poisťovňa. Práve jej aj príliš početný odborný i menej odborný aparát rozhoduje takmer o všetkom ale aj o tom, aký má byť vzťah lekára k pacientovi aj o tom, ktoré služby poisťovňa uhradí a ktoré nie. Chladný povýšenecký a byrokratický postup voči chorým ľuďom cítiť v mnohých oblastiach.

 

Jednou z príčin je nedostatok zdravotných sestier, odborných pracovníkov, ale najmä lekárov. V ostatných rokoch vznikol vážny problém dostupnosti poskytovania bežnej zdravotníckej pomoci a navyše sa opäť do centra pozornosti dostávajú rôzne poplatky. K nim pribudli aj starosti jednotlivých lekární a lekárnikov s distribúciou najmä tých drahších liekov.

 

Terajší čerstvý kandidát na post prezidenta Slovenskej republiky František Mikloško, známy politik, ešte v čase, keď v kresle ministra zdravotníctva Slovenskej republiky sedel MUDr. Tibor Šagát v súvislosti s problémami v oblasti liekov a s ďalšími ťažkosťami chorých ľudí okrem iného pre denník NOVÝ DEŇ 13. 1. 2001 povedal: „Ak vláda nebude schopná vyriešiť problémy v našom zdravotníctve predovšetkým s liekmi aby ich ľudia nemuseli platiť, tak potom musí odstúpiť.“

 

Vláda samozrejme neodstúpila a nič podstatné sa nezmenilo. Všetko ostalo takmer takisto aj dnes, napriek tomu, že odvtedy už uplynulo osemnásť rokov a vystriedalo sa niekoľko vlád. Všetky vo svojich programoch akcentovali problematiku zdravotníctva. Zoznam ministrov zdravotníctva sľubujúcich rôzne zmeny je až príliš veľký. Aj dnešná ministerka sa usiluje širokú oblasť nášho zdravotníctva  predovšetkým vysvetľovať - čo všetko by sa malo urobiť. Staré problémy pretrvávajú, prichádzajú nové, takpovediac modernejšie... Organizačné chyby, omyly ministerstva zdravotníctva aj poisťovní pod rôznym vedením akoby starosti chorých ľudí vôbec nevnímali.

 

V každej demokratickej krajine by sa takýto problém dostal do centra pozornosti každej vlády. Na Slovensku je aj v tomto čase všetko voľajako ináč. Vážne starosti obyčajných ľudí kvalifikovane a úspešne nikto z kompetentných dôsledne nerieši. Vláde aj širokému tímu rôznych odborníkov chýba okrem iného perspektívny pohľad, poradie dôležitosti ale aj správna hodnotová orientácia v procesoch prijímania rôznych organizačných zmien, rozvoja zdravotníckej techniky a rozhodnutí najmä v oblasti financovania zdravotníctva. V tomto smere má významné postavenie práve Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá rozhoduje takmer o všetkom. Lekári až príliš často musia bojovať o svoje peniaze, ktoré si zaslúžia. Žiaľ, odborníci z rôznych poisťovní rozhodujú podľa vlastného uváženia.

 

Problémy s liekmi pretrvávajú a aj napriek rôznym ubezpečeniam a vyhláseniam ministerky zdravotníctva i predsedu vlády neprinášajú očakávané výsledky. Kompetentní zabúdajú, že  odkladanie ľahkých vecí ich robí ťažkými a z ťažkých neriešiteľné. Aj na sklonku minulého roku 2018 prispelo k ďalšiemu strpčovaniu života nielen chorým ľuďom ale aj lekárom práve v súvislosti s podpisovaním nevýhodných zmlúv so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Rôzne organizačné chyby v oblasti kategorizácie liekov zbytočne komplikujú život lekárom aj pacientom. Viacerí úradníci už mnoho rokov prispievajú k zvyšovaniu byrokracie v ambulanciách ale aj v lekárňach.

 

Tí, čo sú odkázaní na svoje lieky zisťujú, že sortiment tých, za ktoré treba platiť sa neustále rozširuje. Aj preto sme čoraz častejšie svedkami ako najmä starší občania odchádzajú z lekární bez svojho lieku so slzami v očiach. Navyše, mnohí pacienti vinou byrokracie a zatvárania niektorých zdravotníckych zariadení sa len veľmi ťažko dostanú k svojmu lekárovi. Aj takýto žalostný čas dnes žijeme. Zdá sa, že pre niektorých súčasných mocných je zdravie iných, tých bezbranných druhoradé a pacient iba pútnik bezmenný.