Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Pôjdu voliť aj nezamestnaní? – Arpád Popély

V Národnom programe reforiem na tento rok, ktorý v apríli schválila vláda SR sa nachádza návrh, aby úrady začali evidovať nezamestnaných aj podľa toho k akému etniku patria. Podľa Inštitútu finančnej politiky, ktorý túto problematiku sleduje, jednoznačný zámer takéhoto postupu a prístupu je, aby sa o týchto ľuďoch kompetentné orgány mohli získať viac informácií s cieľom, aby im dokázali účinnejšie pomáhať ako to bolo doteraz. To znamená, aby pomoc bola adresná. Podobné etnické zoznamy nezamestnaných sa robia, podľa spomínaného Inštitútu, už v piatich krajinách EÚ ako aj v Spojených štátoch amerických!! V máji tohto roku Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity privítal takúto možnosť. Sám splnomocnenec vlády pre MRK vtedy vyhlásil: „Téma zberu dát na etnickom základe sa otvára na európskej aj na slovenskej úrovni“.

 

Aká je však realita v praxi, v teréne? Atlas Rómskych komunít z roku 2013 uvádza, že na Slovensku žije približne 404 tisíc Rómov. Atlas ďalej ukázal, že vyše 200 tisíc Rómov je segregovaných, alebo ekonomicky neaktívnych. Konkrétny príklad z obce Svinia pri Prešove: žije tu vyše 1000 Rómov, čo je polovica dediny. Zamestnaní sú štyria /4/. Dve ženy z osady pracujú v miestnej škole ako upratovačky, ďalší koordinuje aktivačné práce. Štvrtá pôsobí v obci ako asistentka osvety zdravia. Ostatní žijú zo sociálnych dávok, časť z aktivačných prác alebo z materských príspevkov.

 

K iným zaujímavým číslam sa došlo pri zisťovaní stavu na Slovensku. Podľa oficiálnych štatistík, od júla 2014 kedy začal platiť zákon o povinnosti odpracovať základnú dávku 61,60 eura, na Slovensku odmietlo ponúknutú prácu 4.900 ľudí !!! Vedúci Úradov práce zhodne konštatujú, že týchto ľudí nedokáže prinútiť pracovať ani odobratia peňazí. „Mnohí poberatelia dávky sú nezamestnaní dlhodobo. Nerozumejú prečo by mali niečo robiť“ – hovorí pracovníčka Úradu práce z Nových Zámkov. Spomína sa príklad, keď kompetentný pracovník dal nezamestnanému Rómovi nejaký nástroj, o chvíľu ho odhodil. Jeho vysvetlenie bolo, že ho akurát nepotrebuje. Nevedel vraj pochopiť, že tú lopatu alebo kosu bude potrebovať.

 

V týchto súvislostiach štatistické údaje okresných Úradov práce uvádzajú nasledovné ukazovatele s najvyšším odmietnutím pracovať: Bardejov - 213, Rim. Sobota – 217, Komárno – 228, Košice – 284, Levice – 310 a Nové Zámky - 396. Tieto čísla sú veľavravné !!! Iba zostáva veriť, že sa naplnia sľuby vládneho splnomocnenca pre MRK z poslednej konferencie v Bratislave 30. septembra tohto roku, kedy vyčíslil , na ktoré aktivity aké vysoké sumy sa mu podarilo získať /ide o eurofondy/. Hovoril aj o množstvách zazmluvnených projektov s obcami. Tie však zmluvy majú podpísané s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity aj 3-4 roky, ale financie doposiaľ nedostali. Realita je nemilosrdná, nedá sa oklamať.

 

Situáciu snáď pomôžu riešiť komunálne voľby, ktoré sú predo dvermi. Podľa Atlasu rómskych komunít, na Slovensku rómski starostovia sú v 28 obciach, 29. je starosta mestskej časti Luník IX. Ten istý zdroj uvádza, že počet rómskych poslancov obecných alebo mestských zastupiteľstiev je 415 v 197 obciach. Bude zaujímavé sledovať aké výsledky dosiahne rómska národnostná menšina v týchto voľbách, pretože máme približne 5% obcí, v ktorých Rómovia tvoria väčšinu.

 

A poslanci v zastupiteľstvách predsa poznajú a budú kontrolovať tok peňazí na projekty, ktoré ich obce či mestá obdržia na svoj rozvoj počas celého volebného obdobia. Od kompetentných rómskych činiteľov už X - rokov počúvame, že finančné prostriedky z projektov sa minuli cieľa a nedostali s k Rómom. V tomto kontexte určite stojí za povšimnutie nedávne rozhodnutie vlády SR, keď „ prehodnotila“ spôsob čerpania z eurofondov pre MRK. Obrovský význam pre budúce čerpanie má ten fakt, že po novom jednu zo súčastí Rómskej reformy - Zdravé komunity - dostalo do riadenia Ministerstvo zdravotníctva, /doposiaľ to riadil Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorý navrhoval, aby zdravotných asistentov/ky zamestnala obec/. Je pravdou, že rómskí zdravotní asistenti/ky v osadách sú potrební. Aspoň tak potrební ako v iných projektoch, kde občania odhadzujú nástroje... Ostáva nám veriť, že novozvolení rómski poslanci a primátori budú mať možnosť osloviť aj tých 4.900 občanov, ktorí odmietli ponúknutú prácu a poprosia ich, aby vzali nástroj do rúk.