Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Pápež František sa v Europarlamente prihovoril všetkým občanom Európy – Dušan D. Kerný

Ochrana ľudskej dôstojnosti bola hlavnou témou slávnostného prejavu pápeža Františka v Európskom parlamente. Akcentujúc otázky imigrácie, ochrany životného prostredia a podpory ľudských práv a demokracie hlava katolíckej cirkvi vyzvala Európu, aby "znovuobjavila to najlepšie zo seba samej."

Hlava miliardovej katolíckej cirkvi prehovorila v europarlamente po prvý raz od roku 1998, vtedy, rok pred pádom berlínskeho múru,  bol v europarlamente Ján Pavol II. Prejav pápeža Františka, prvého Latinoameričana a prvého jezuitu na pápežskom stolci bol naliehavou politickou výzvou, aby sa Európa vrátila k svojim koreňom, k pôvodným hodnotám a čelila globalizácii, ktorá ohrozuje demokraciu a odmietla duchovné vyprázdňovanie Západu. Pápež vyzval euroinštitúcie, aby čelili nezamestnanosti, chudobe, mrhaniu a ničeniu životného prostredia a necitlivosti či bezohľadnosti voči migrantom.  Vyzval na ústretovosť voči snahám balkánskych štátov vstúpiť do EÚ.

Na začiatku slávnostného zasadnutia predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz uviedol, že strata dôvery občanov v politiku tak na národnej, ako aj na európskej úrovni, je "obrovská." Zdôraznil tiež, že žiadna inštitúcia nemôže operovať bez dostatočnej podpory. "Všetci musíme spolupracovať, aby sme stratenú podporu získali späť," uviedol.

Martin Schulz poukázal na "spoločné ciele" Európskej únie a katolíckej cirkvi, medzi ktoré patrí presadzovanie "hodnôt tolerancie, rešpektu, rovnosti, solidarity a mieru." "Európska únia je o začleňovaní a spolupráci, nie o vylučovaní a konfrontácii," dodal.

 

Ľudské práva a dôstojnosť

"Chcel by som ponúknuť posolstvo nádeje a povzbudenia všetkým občanom Európy," vyhlásil pápež František pred poslancami. Uviedol tiež, že v procese obnovy Európy po druhej svetovej vojne bola dôstojnosť ústredným konceptom a ocenil fakt, že "podpora ľudských práv je v rámci úsilia EÚ o presadzovanie dôstojnosti ľudskej bytosti kľúčová," a to tak v rámci Únie, ako aj vo vzťahoch s tretími krajinami.

Európsky parlament má "zodpovednosť" vo vzťahu k európskym národom "za udržanie demokracie pri živote," vyhlásil pápež František. Demokracie by sa podľa neho nemali "zrútiť pod tlakom nadnárodných záujmov, ktoré nie sú univerzálne."

 

Hlava katolíckej cirkvi tiež uviedla, že "nastal čas na podporu politík, ktoré vytvárajú pracovné miesta." Predovšetkým je však potrebné "obnoviť dôstojnosť práce zaistením riadnych pracovných podmienok," dodal pápež.

 

Životné prostredie a migrácia

"Európa bola vždy na čele úsilia na podporu ekológie," zdôraznil pápež. Úcta k životnému prostrediu neznamená len vyvarovať sa jeho ničenia, ale taktiež jeho "využívanie na dobré účely," akým je napríklad zabezpečenie potravy pre núdznych a obmedzenie plytvania.

Pápež František sa tiež zameral na otázky spojené s prílevom imigrantov do EÚ. "Nemôžeme dopustiť, aby sa Stredomorie stalo obrovským cintorínom," uviedol a zdôraznil, že osoby prichádzajúce k brehom Európy potrebujú "prijatie a podporu." Európa bude schopná čeliť problémom spojeným s imigráciou iba v prípade, "ak dokáže jasne presadzovať svoju kultúrnu identitu," dodal.

 

Reakcie slovenských europoslancov

"Vďaka Svätému Otcovi za silné myšlienky, ktoré dnes predniesol v europarlamente, o ľudskej dôstojnosti, ochrane ľudského života ale aj prírody okolo nás, európskej spolupatričnosti, inováciách a aj Balkáne. Dôstojnosť musí byť chránená aj pre starších, ktorí nesmú byť vytlačení na okraj spoločnosti," uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

"Svätý Otec František zdôraznil transcendentnú dôstojnosť ľudského života, ktorý sa nemôže stať predmetom obchodu či zneužitia modernou technológiou v akomkoľvek jeho štádiu. Som veľmi rád, že toto povzbudivé posolstvo zaznelo na pôde Európskeho parlamentu a verím, že v tomto úsilí budeme spoločne napredovať," uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK).

 

"Návštevu pápeža Františka vnímam ako veľmi silné posolstvo, v ktorom vyzval poslancov EP, aby nezabúdali na kolektívnu, ale aj  individuálnu zodpovednosť za dodržiavanie ľudskej dôstojnosti v Európe. Pripomenul problémy súčasnej Európy, ako je chudoba, nezamestnanosť, ale aj problémy migrantov," uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

"Svätý Otec je inšpiráciou pre nás všetkých. Oceňujem jeho dôraz na rodinu a potrebu vzdelávania. Z jeho prístupu a prirodzeného kontaktu s ľuďmi by si mali brať príklad všetci verejní činitelia," uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

"Návšteva Svätého Otca je historická nielen tým, že naposledy navštívil EP v roku 1988. Kríza dostala množstvo ľudí pod hranicu ľudskej dôstojnosti. Nesmieme zabúdať na ochranu ľudí ohrozených chudobou a nezáujmom, na múdrosť namiesto prázdneho intelektualizmu a na odveké hľadanie Boha v spojení so zveľaďovaním pozemskej reality," uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).