Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Ozajstný Slovák by mal najmä vedieť hovoriť po slovensky – TASR

Ozajstný Slovák by mal vedieť hovoriť po slovensky, sám sa považovať za Slováka a mať slovenské štátne občianstvo. Vyplýva to z výskumu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

 

Reprezentatívny prieskum realizovala minulý rok pre SAV agentúra Focus na vzorke 1156 respondentov. Tí odpovedali na otázku, ktoré skutočnosti sú podľa nich dôležité pre ozajstného Slováka/Slovenku. Vyberali z viacerých možností. Až 64,1 percenta označilo za veľmi dôležité vedieť hovoriť po slovensky, nasledovalo kritérium považovať sa za Slováka (54,6 percenta), mať slovenské štátne občianstvo (52,6 percenta), narodiť sa na Slovensku (45,8 percenta), prežiť na Slovensku väčšinu života (41 percent), mať predkov Slovákov (34,5 percenta), uznávať politické inštitúcie a zákony SR (29 percent) a byť kresťanom (20,9 percenta).

 

Respondenti si nemyslia, že ozajstného Slováka vyberú len podľa jednej vlastnosti. Popísané charakteristiky sú ako "ingredienciami" a zároveň predstavou, koľko ktorých treba použiť.

 

SAV taktiež zisťovala skutočnosti, na ktoré sú obyvatelia Slovenska najviac hrdí. Na predných miestach sa umiestnila slovenská história, výsledky športovcov SR a slovenské umenie a literatúra. Naopak, respondenti vôbec neboli hrdí na systém sociálneho zabezpečenia v SR, ekonomické výsledky a na spravodlivé a rovnoprávne zaobchádzanie so všetkými.