Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

OTS: Mestá a obce môžu do polovice augusta zadarmo získať ohrievače vody...

(TASR/OTS) - Celkovo až 117 ohrievačov vody môžu dostať školy, škôlky, ale aj mestské či obecné zariadenia primárne v Poprade a v okolí. Popradský výrobca STIEBEL ELTRON dáva zadarmo samosprávam plne funkčné a výkonné ohrievače s nízkou energetickou spotrebou, ktoré kvôli zmene brandu nebude ponúkať v predajnej sieti. Doposiaľ sa rozdalo už 71 kusov, k dispozícii ostáva ešte 46. Samosprávy z okolia Popradu o ne môžu žiadať do 15. augusta 2023 alebo do minutia zásob. Popradský výrobca zariadení na ohrev vody sa rozhodol darovať 117 plne funkčných a výkonných ohrievačov vody v celkovej hodnote 30 000 eur. Ide o ohrievače s objemom 30 až 200 litrov, ktoré výrobca nebude kvôli rebrandingu distribuovať prostredníctvom štandardnej predajnej siete. STIEBEL ELTRON sa primárne rozhodol darovať tieto zariadenia samosprávam v regióne, v ktorom pôsobí. „Nakoľko sú v našom podniku zamestnaní prevažne ľudia z Popradu a okolitých okresov, ktorí sa nielen podieľajú na výrobe, ale v nejednom prípade prinášajú aj pridanú hodnotu, rozhodli sme sa to oplatiť primárne tomuto regiónu materiálnou pomocou. Zariadenia na ohrev vody sme sa rozhodli darovať samosprávam, ktoré ich ďalej môžu použiť podľa svojej potreby,“ hovorí Peter Štrbian, konateľ spoločnosti STIEBEL ELTRON. Nakoľko majú ohrievače nízku spotrebu elektriny, môžu pomôcť obciam pri šetrení nákladov v čase ich napnutých rozpočtov. O zariadenia na ohrev vody už prejavili záujem mestá Poprad, Kežmarok a Spišská Nová ves. Ohrievače tu nájdu uplatnenie primárne v školských zariadeniach, kde budú ohrievať vodu v triedach, v jedálňach, v šatniach pri telocvičniach či v umyvárňach na toaletách. Spišská Nová Ves nimi vybaví materské školy v meste. „Ohrievače vody, ktoré sme mali v škôlkach doposiaľ, boli vekovo za zenitom a mali vysokú spotrebu elektrickej energie. Verím, že vďaka novým zariadeniam, ktoré sú energeticky podstatne menej náročné, sa samospráve podarí najmä v týchto ekonomicky náročných časoch ušetriť ročne značné finančné prostriedky, ktoré budeme môcť použiť na ďalší rozvoj školských zariadení,“ hovorí riaditeľka Správy školských zariadení v Spišskej Novej Vsi, Radka Romaňáková. Z celkového počtu 117 ohrievačov vody sa rozdalo zatiaľ 71 kusov. K dispozícii je ešte 46 zariadení. Samosprávy, ktoré majú o ohrievače vody záujem, môžu o ne požiadať mailom na adrese monika.sasarakova@stiebel-eltron.sk do 15. augusta alebo do minutia zásob. Uprednostnené pritom budú samosprávy z okresov Poprad, Kežmarok, Levoča a Spišská Nová Ves.

 

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.