Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Osud miest a obcí je v rukách voličov – Stanislav Kubánek

Po voľbách prezidenta Slovenskej republiky a poslancov do Európskeho parlamentu sa do centra pozornosti širokej verejnosti postupne dostávajú komunálne voľby, ktoré Pavol Paška, predseda NR SR vyhlásil na 15. novembra 2014. Ich veľký význam netreba osobitne zdôrazňovať. Veď miestna územná samospráva má svoje historické zázemie. Odráža nielen prírodné bohatstvo, kultúrny odkaz, ale aj veľké materiálne hodnoty, ktoré sú výsledkom dlhoročnej práce ľudského umu a rúk.  Pri ich ďalšom rozvoji majú nezastupiteľné miesto predovšetkým obyčajní ľudia ale aj politici, ktorí získajú ich dôveru. Na nich záleží ako sa budujú a v budúcnosti budú ďalej rozvíjať jednotlivé územné celky. Na akej úrovni sa pretvára a zveľaďuje prostredie v ktorom žijeme.

 

Určite aj preto komunálne voľby majú veľký význam. Postupne sa stávajú dôležitou vnútropolitickou udalosťou. Znásobuje ju fakt, že na Slovensku máme takmer 2900 obcí, z ktorých až 137 má štatút mesta. Všetky samosprávy sú postavené na rovnakých princípoch. Napriek tomu medzi nimi existujú výrazné rozdiely. Tak ekonomické, hospodárske, ako aj sociálne, kultúrne či demografické. Hoci sila a dynamika rastu je odlišná, mestá a obce bez ohľadu na veľkosť rozpočtu, počet obyvateľov a rozlohu majú rovnaké kompetencie v širokom rámci rozhodovacích právomocí. Aký je ich prínos a účinnosť pre kvalitnejší život občanov, o tom rozhodujú poslanci, primátori a starostovia.

 

Výsledky volieb pravdepodobne opäť prinesú mnoho prekvapení aj sklamaní, ktorým sa taká dôležitá záležitosť nemôže nikdy vyhnúť. Aj predchádzajúce voľby v decembri 1910 priniesli rôzne výsledky. Pre mnohých potešujúce, ale pre vtedajšiu pravicovú vládu Ivety Radičovej, mimoriadne bolestivé. Pravica svoje postavenie v mnohých okresných a najmä krajských mestách stratila. Trpká bola jej porážka v Bratislave. V priamych voľbách primátora bývalá herečka Magda Vášáryová napriek nevídanej mediálnej podpore, kandidátka až štyroch pravicových strán jasne prehrala súboj s Milanom Ftáčnikom, ktorého podporovala strana Smer SD. Pravičiari prehrali aj v Košiciach, Žiline, Trenčíne a v Nitre. Smer sa stal jednoznačným víťazom.

 

Tento úspech chceme aj v blížiacich sa komunálnych voľbách obhájiť. Nebude to ľahká úloha. Jej splnenie si vyžiada mnoho premyslenej, kvalitnej a účinnej práce s akcentom na výber kandidátov a razantnú predvolebnú kampaň. Jej hlavnou úlohou by malo byť, aby strana Smer SD získala čo najväčšiu podporu voličov. Uvedomujeme si, že prípadný menší záujem občanov ovplyvní aj zloženie mestských a miestnych zastupiteľstiev a tým aj činnosť jednotlivých orgánov. Ich prostredníctvom aj napredovanie každej obce a mesta. K volebným urnám by mali prísť všetci, ktorým na rozvoji ich mesta alebo obce, záleží a svoj hlas odovzdajú kandidátom, ktorí už preukázali vo svojom živote a práci profesionálnu zdatnosť, vysoké morálne zásady a cit pre spravodlivosť.