Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

OSTKRAFT: Čína prechádza k politike imperializmu – Vladimír Mikunda

Čína z pohľadu HDP už o 8,5 % prekonáva USA a je jednoznačne najsilnejším hospodárstvom sveta.

Analytické ústredie OSTKRAFT dnes oznámilo, že Čína si už nemôže dovoliť politiku samoizolácie a tento svoj názor zdôvodňuje nasledovne: Kým v 1980-tych rokoch Čína poskytovala ľubovoľným zahraničným investorom veľmi lacno produkovať svoje tovary v štyroch slobodných hospodárskych zónach, otázka politiky vtedy nemala nejakú aktuálnosť.  No keď sa k týmto zónam pridalo 14 prímorských miest a ostrov Chaj-nan, situácia sa začala meniť.

Na konci 20. storočia objem zahraničného obchodu Číny dosiahol 620 mld. USD, z ktorých 60,5 % pripadalo na Áziu, 18 % na Európu a 16 % na USA. A tieto čísla neustále rástli. 

Po vstupe do WTO k roku 2001 sa Ríša stredu už nachádzala na 6. mieste na svete podľa miery exportu a v roku 2009 sa stala prvou.  Za dva roky, od roku 2002 po 2004 sa obchodný obrat Číny zdvojnásobil a dosiahol 1,15 bilióna USD. V súčasnosti sa už strojnásobil a podľa roku 2015 dosiahol 3,9 bilióna USD. Pri tom celková štruktúra obchodných partnerov sa takmer nezmenila. S tým, že podiel Ázie sa znížil do 52,7 %, okolo percenta sa znížil podiel Európy a USA, lenže celkový podiel Afriky a Latinskej Ameriky sa zvýšil na 11,1 %.

Toto všetko vytvorilo ďalšiu problémovú hladinu. Predvádzajúc vysoké tempá rastu HDP, Čína sa zrazu ocitla v kriticky narastajúcej závislosti od zahraničných trhov. Aby úspešne odolávala západnej hospodárskej expanzii, Čína potrebuje rásť, lenže jediným prístupným smerom rastu je Západ, ktorý je však už fakticky vyčerpaný.

Čína je teda v takom stave, že ďalej si už nemôže dovoliť uskutočňovať predchádzajúcu politiku pokojnej samoizolácie. Štát je na to až príliš veľký. Podľa veľkosti HDP už Čína o 8,5 % prekonala USA a v súčasnosti je najväčším hospodárstvom sveta. Toto predurčuje nevyhnutnosť globálnej zrážky s Amerikou o hospodárske a politické líderstvo. 

Podľa regnum.ru, 11. 9. 2016