Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Oslobodenie si pripomenuli pietou

 

Už 71. výročie oslobodenia mesta si v utorok 19. januára pripomenuli občania Prešova. Tohto roku sa pietneho aktu kladenia vencov k pamätníku padlých v centre mesta zúčastnil aj predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. Okrem neho položili vence za asistencie príslušníkov ozbrojených síl SR ďalší zástupcovia orgánov samospráv, štátnej správy, spoločenských a záujmových organizácií  a združení, ale aj bývalí odbojári, frontoví vojaci a bývalí aktívni príslušníci niektorých zložiek československej armády na čele so stále aktívnymi vojenskými výsadkármi z Prešova a okolia.

 

Aj keď pred 71 rokmi v uliciach samotného mesta nepadol žiadny vojak, keďže nemecká posádka  utiekla z Prešova ešte pred vianočnými sviatkami 1944, v jeho okolí  položili životy vojaci rôznych národov  pri likvidácii zbytkov fašistických jednotiek, ktoré sa nestačili včas odsunúť a v podstate kládli zbytočný a márny odpor presile Červenej armáde a Čs. armádnemu zboru. Pri objektívnom (a politikou neskreslenom hodnotení reálnej situácie) sa preto nočné bombardovanie Prešova 22. decembra 1944 sovietskymi  lietadlami musí hodnotiť ako vojenský a politický nezmysel, ktorého výsledkom boli zbytočné oberte z radov civilného obyvateľstva mesta.

 

Napriek všetkému sa však práve 19. januára 1945 keď do mesta vtiahli jednotky 4. Ukrajinského frontu pod vedením pplk. A. P. Fokina a mjr. L. J. Rotina (oboch sme našli na vzácnom zábere z roku 1965, keď sa na prešovskom letisku stretli so zástupcami vedenia leteckej jednotky a mesta),  pre Prešov a jeho obyvateľov skončila 2. svetová vojna a mesto mohlo začať etapu vyše 70 ročného budovania a rozvoja v mieri. Aj preto si padlí v okolí Prešova zaslúžia našu úctu a poďakovanie.  

V čele pomienkového sprievodu kráčal predseda NR SR Peter Pellegrini

V čele pomienkového sprievodu kráčal predseda NR SR Peter Pellegrini

Pocta obetiam 2. svetovej vojny

Pocta obetiam 2. svetovej vojny

Poctu padlým prišli vzdať aj bývalí príslušníci čs. výsadkového vojska

Poctu padlým prišli vzdať aj bývalí príslušníci čs. výsadkového vojska

 ...ale aj prešovské deťúrence

...ale aj prešovské deťúrence

Na spomienkovom akte boli zastúpené všetky vekové kategórie

Na spomienkovom akte boli zastúpené všetky vekové kategórie

pplk. Fokin (prvý vľavo), mjr. Rotin prvý vpravo

pplk. Fokin (prvý vľavo), mjr. Rotin prvý vpravo