Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Oscity (Mníchov) a Marček (Trenčín) do konca januára 2015 v Kežmarku – Dušan D. Kerný

Výstava dvoch autorov Martina Oscityho a Petra Marčeka v Galérii u anjela v Kežmarku ponúka návštevníkom bohatý duchovný svet a inšpiratívnu  maľbu. Do 31. januára budúceho roka sa možno zoznámiť s ich tvorbou v podmanivom prostredí priestorov ambicióznej Galérie u Anjela v starej časti Kežmarku. Podrobnejšie sa k autorom a výstave vrátime.

 

Umelecké východiská  majú podobné, ale vizuálne prevedenie je svojské, autentické a odlišné, pričom sa navzájom komplementárne dopĺňajú. Sen spojený s realitou, lákavý a mystický, inokedy vábivo

erotický.

 

Martin Oscity /1952/  je univerzálny  renesančný človek 21. storočia, obdarovaný  rôznorodými talentami ako je spev, tanec aj maliarstvo - sám hovorí: vyrastal pod klavírom. Mama bola klaviristkou a láska k hudbe mu zostala natrvalo. Počas vernisáže mnohých šokoval  nádhernými áriami Bell canta. Vyznáva harmóniu a krásu, chce byť zrozumiteľný a stavia nadstavbu nad surrealistickým  a fantazijným realizmom.

V roku 2000 zakladá svoj štýl: „Visionart“ s čím spája tri dôležité pojmy: Estetiku formy, mystiku (duchovné hodnoty) a kvantovú kozmológiu je to trojakord oslavujúci stvorenie a zmysel života cez tvorbu. Na takmer 200 výstavách vo svete sa s jeho umením zoznámili tisíce ľudí.

 

Peter Marček je rodený Žilinčan. Svojou tvorbou sa zaradil do prúdu slovenského imaginatívneho umenia reprezentovaného takými umelcami ako boli V.  Žilinčanová, M. Jakabčic, V. Gažovič, D. Kállay a A. Brunovský. Spolu s nimi vystavoval a získaval si priazeň publika. Najväčšiu časť svojho života strávil  v Trenčíne, kde žije a tvorí do dnešných dní.

Imaginácia v maľbe je to čarovné slovíčko, ktoré najlepšie vystihuje podstatu myslenia, cítenia a  umelca. Mohli by sme spriadať dlhé rozhovory o technike maľby, miešaní lazúr, olejov a pigmentov príprave podkladov, študovaní spôsobu maľby Michelangella, ale túto alchýmiu necháme utajenú v ateliéri autora.

Pre diváka je dôležitý výsledok a poznanie, že  táto technika je zdĺhavá a časovo veľmi náročná. Čo do istej miery vysvetľuje, že vystavuje len sporadicky a pripraviť výstavu mu trvá celý rok.

Oscity - Aqua Musica

Oscity - Aqua Musica

Oscity - Kolíska života

Oscity - Kolíska života

Marček - Nova harmónia

Marček - Nova harmónia

Marček - Zuzkin sen

Marček - Zuzkin sen