Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Opeľujúci hmyz nevyhnutne potrebuje trávnaté biotopy – Milan Kenda

Kosiť či nekosiť – to je otázka!

Ekologická štatistika prichádza s alarmujúcim zistením: Hmyzích opeľovačov rastlín, vrátane kultúrnych plodín, rapídne ubúda, a to najmä v mestskom a v celkove urbanizovanom prostredí. To je vážna hrozba pre poľnohospodárske výnosy, sadové i záhradkárske úrody a pre potravinovú bezpečnosť i sebestačnosť. Do značnej, výraznej miery to súvisí s nadmerným kosením, s odstraňovaním prirodzených trávnatých biotopov.

 

Štatistika teda nespochybniteľne upozorňuje na smutný a škodlivý fakt, že hmyz sa z nášho okolia vytráca, hoci je podmienkou nášho života. Východiskom z tejto civilizačnej traumy je tvorba prirodzených záhrad s charakterom pôvodného lúčneho porastu, predovšetkým v mestách, aby sa obnovilo životné prostredie pre hmyz, ktorý je základom celých ekosystémov následne potravinového reťazca. Ide o naliehavú, modernú výzvu: vytvoriť celosvetovú sieť opeľovacích biotopov. To znamená, že donedávna ohrdnutá trávnatá, životom kypiaca „džungľa“ začína mať prednosť pred „sterilným“, dohola vystrihaným anglickým trávnikom.

Ochranný trend, opierajúci sa o nekosenie lúk, sa nepáči táboru oponentov. Táto moderná tendencia sa im akosi nepozdáva. Pôsobí na nich „priveľmi zeleno“, no nie nádejne. Údajne nezrelo na nich pôsobí argumentácia, že tým zachraňujeme ohrozených opeľovačov – určité druhy hmyzu vrátane včiel a motýľov. Dosť pohŕdavo sa vyjadrujú o neželaných porastoch trniek, šípok, hložia a všelijakého náletového húštia. Ja dodávam, že by sa ich výživné i liečivé plody mali intenzívnejšie zbierať pre potravinársky i farmaceutický priemysel, ale aj domáce využitie. A tiež si spomínam, ako pôvodné kríky divých malín v záhrade mojej chaty, prerastené symbiotickými, sprievodnými rastlinami/vrátane obrovských žíhľav/, tvoriace „nekultivovanú džungľu“, sa v čase kvitnutia malín ozývali včelím bzukotom ako jeden mohutný úľ. Napriek nenápadným kvietkom malinčia včely stade prinášali do úľov peľ i nektár a opeľovaním prispievali k bohatej úrode malín.

 

Lenže tábor oponentov sa obáva, že mnohé naše trávnaté plochy sa vinou pohodlnosti, ľahostajnosti koscov-nekoscov, ako aj šetrenia na nesprávnom mieste, premenia na nevábnu džungľu. Nuž nastáva čas a príležitosť na moju reakciu i syntézu. Začnem zaujímavou spomienkou. Keď som si do záhrady na mojej chate vo Veľkej Fatre konečne kúpil motorovú kosačku a podarilo sa mi ju uviesť do chodu, namiesto pomalej a namáhavej likvidácie trávnych zárastov pomocou kosy, kosáka a nožníc na trávu som zrazu rýchlo „vyholil“ obrovskú plochu. Išiel som sa pokochať z balkóna na esteticky pôsobiaci, nízko zastrihnutý koberec. A vtedy sa to stalo! Prilákaná záhadným vtáčím signálom, človeku nezachytiteľným impulzom, priletela na pokosenú plochu skupinka trasochvostov bielych a začala hodovať na tomto vykosenom, ponúknutom stole, v tejto pre nich vytvorenej záhradnej reštaurácii. Pobehovali rýchlymi cupitavými krokmi sem a tam a pritom nápadne potriasali dlhými chvostmi. V odkrytom teréne, čo tu vznikol namiesto bývalej trávnatej džungle, lovili nelietajúci i nízko nad zemou lietajúci hmyz a jeho odkryté larvy, prípadne aj iné drobné živočíchy. Pre kosačkou zviditeľnený, odhalený hmyz, ktorý prišiel o úkryt a pri bylinožravých druhoch aj o potravu, som takto neplánovane a nečakane vytvoril akési vraždenie neviniatok. Pri pohľade z balkóna stal som sa zrazu svedkom nečakaného potravného experimentu, odpovedajúceho na otázku: Aký bude osud hmyzu po desaťročiach európskeho rozmachu dôkladne vykosených trávnikov? Vôbec ma netešila bohatá hostina trasochvostov!

 

Pravdaže, nepokosené trávniky pôsobia zanedbaným, lajdáckym dojmom, akoby v réžii ľahostajných, lenivých a na nesprávnom mieste finančne šetriacich miestnych hospodárov. Oproti nim pokosené trávniky pôsobia úhľadným, kultivovaným dojmom, akoby v réžii estetiku uznávajúcich, parkovníctvo rozvíjajúcich, starostlivých a agilných miestnych hospodárov. Na takéto pokosené trávniky je príjemný pohľad, priam lákajú uvelebiť sa na nich ako v centre Paríža alebo v bratislavskej Eurovei.

 

Lenže nízko vyholené trávniky sú nehostinnou púšťou pre hmyz. Pre hmyz, ktorý sa prekvapivo rapídne vytráca z európskych biotopov. Naozaj neočakávane – veď ešte v šesťdesiatych rokoch minulého storočia podľa názoru niektorých futurológov práve hmyz mal byť dedičom zdevastovanej planéty Zem, v časoch, keď ľudstvo vykynoží samo seba. A tu teraz zrazu obrovské, nečakané prekvapenie! Zatiaľ – ak zásadne nezmeníme svoje neekologické, samovražedné prístupya megahriechy – to vyzerá tak, že ľudia budú prekvapene, až zdesene pozerať na neúprosne odchádzajúcu systematickú triedu hmyzu, na nenahraditeľných masových opeľovačov, ktorí po tisícročia zabezpečovali našu výživu! Koľkými dronmi /navrhovanými táborom oponentov/ by sme ich museli nahrádzať? Takže krása-nekrása, treba predsa len podporovať rozšírenie pôvodných nekosených lúčnych zárastov, ako úkrytových i vyživovacích oáz pre hmyz. Dosiahnuť zdravý kompromis medzi krásou a účelnosťou. Vykosiť len tam, kde by zarastené plochy pôsobili nemiestne, nefunkčne, neesteticky, ako päsť na oko. Prirodzené trávne zárasty označiť ako opeľovacie biotopy a hmyzie prírodné inkubátory, pričom treba na to vytvoriť a dôsledne využívať špeciálnu značku. Tak by sa dali zmysluplne vyčleniť a deklarovať plánované, zámerné plochy od akože zanedbávaných. Kompromis je efektívna cesta aj vo svetovej ekopolitike. Popri skultivovaných plochách nevyhnutne potrebujeme pre zachovanie prírodnej rovnováhy aj nepokosené lúčne plochy, ale zmapované a označené, zdôrazňujúce a deklarujúce plánovaný ekologický zámer.