Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Olympizmus pred štvrťstoročím – Milan Kručay

Olympijský oheň je už pred bránami Soči. Čoskoro sa rozhorí pod piatimi olympijskými kruhmi, kde sa zídu najlepší z najlepších, ktorým národné olympijské výbory dali dôveru niesť znak svojej krajiny. Avšak ak načrieme do histórie, vždy to tak nebolo. Na olympijských hrách sa mohli zúčastniť iba amatéri a často tí najlepší ostali doma.

Pred štvrťstoročím, na VI. Valnom zhromaždení Asociácie národných olympijských výborov, hlavným bodom bola diskusia o pripravovanom kódexe športovca, ktorý mal stanoviť ich práva a povinnosti. V návrhu kódexu bolo, že „na olympijských hrách za dosiahnuté výsledky športovci nesmú dostať nijakú finančnú odmenu“. V tejto súvislosti švédsky delegát poznamenal, že viaceré národné olympijské výbory konajú v rozpore s touto požiadavkou a ponúkajú svojim športovcom vysoké sumy za olympijské medaily. Takéto prípady sa udiali i v Soule. Poľský delegát zdôraznil, že predložený dokument podčiarkuje nevyhnutnosť obhajovať fair-play a olympijskú etiku, než aby „strácal čas“ medzi rozlišovaním medzi profesionálmi a amatérmi. Francúzsky delegát vyslovil presvedčenie, že by nebolo rozumné do nekonečna odkladať schválenie tohto textu, pretože Olympijská charta je už prekonaná a komercionalizácia športu dosiahla vysoký stupeň.

Nakoľko k tejto otázke vznikla široká názorová diskusia, delegáti Valného zhromaždenia rozhodli, že národné olympijské výbory písomne vyjadria stanovisko k predloženému návrhu. Výsledkom vyjadrení NOV je už samozrejmá profesionalizácia športu. Vtedajší predseda Medzinárodného olympijského výboru Juan Antonio Samaranch vtedy poznamenal:“V roku 1994 je potrebné v Paríži osláviť patričným spôsobom sté výročie vzkriesenia olympijskej myšlienky na Sorbonne. Preto sme sa rozhodli preložiť do Paríža pôvodne plánovaný tokijský kongres“. Na záver myšlienka autora príspevku.“Ah, kde sú tie časy, keď si aj naši účastníci olympiád museli všetky náklady na účasť platiť zo svojich ušetrených peňazí“.
PhDr.Milan Kručay,CSc.,
bývalý člen Československej olympijskej akadémie, zakladajúci člen Slovenskej olympijskej akadémie a jej dlhoročný podpredseda.