Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Obsah čísla 22: 22. decembra 2015

Prvé číslo v roku 2016 vydáme 13. januára 2016