Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Občan len pútnik bezmenný – Jozef Kuchár

 

Pravdu majú niektorí politici aj občania, ktorí tvrdia, že na Slovensku je stále mnoho problémov v oblasti vymožiteľnosti práva. Toto konštatovanie vychádza zo skúseností a informácií z rôznych oblastí života u nás. V ostatných rokoch až príliš veľa oprávnenej kritiky smeruje do radov štátnej správy aj samosprávy. A nielen tam. Vážne trhliny sú na úseku ekonomickej kriminality a najmä jej objektívneho odhaľovania. Orgány činné v trestnom konaní a rôzne vládne inštitúcie nepostupujú vždy v súlade so zákonmi a platnými normami. Štátni byrokrati strpčujú život občanom. V konečnom dôsledku takáto prax škodí celej spoločnosti.  Ovplyvňuje názory a postoje ľudí k štátu a jeho vláde. Kompetentní si žiaľ tento fakt nechcú uvedomiť a občan sa pre nich stáva len pútnikom bezmenným. Jeho každodenné starosti ostávajú nepovšimnuté aj vo väčšine médií. Škoda, že v centre ich pozornosti sú senzácie, šikanovanie či rôzne kauzy, ktoré obyčajne spľasnú ako jarmočné balóniky. Keď však kompetentné orgány zastavia trestné stíhanie na očistenie mena poškodeného sa priestor v médiách nenájde. Tí, čo konali neprofesionálne, alebo s politickým cieľom, teda konkrétny vyšetrovateľ ostáva nepovšimnutý. Naďalej sa môže dopúšťať úmyselných, ale aj neúmyselných omylov v procesoch vyšetrovania.

 

Chladný, povýšenecký ale aj neodborný postup voči ľuďom tohto štátu cítiť na mnohých úradoch a inštitúciách. Najčastejšie v nepodarenom systéme miestnej správy. Napokon aj v Národnej rade Slovenskej republiky sa stále prijímajú zákony, ktoré sú niekedy v rozpore s Ústavou SR a často aj proti slušným občanom. Odškodňovanie za ujmy, spôsobené nedovoleným alebo neprofesionálnym konaním rôznych štátnych a miestnych orgánov o ktorých sa často hovorí, zatiaľ nenachádza podporu. Súčasný stav spoločnosti si žiada zmenu štýlu vládnutia na tých najnižších stupňoch riadenia. Príležitosť bude v nadchádzajúcich voľbách poslancov, primátorov a starostov. Voliči by sa mali pri urnách správnejšie rozhodovať.