Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

O vrátenie slovenského pasu požiadalo 1285 ľudí, získalo ho zatiaľ 1203

(TASR) - O vrátenie slovenského občianstva požiadalo doteraz (od 1. februára 2015 do 13. apríla 2022) na základe výnimky 1285 ľudí. Slovenský pas už získalo späť 1203 žiadateľov, ďalšie žiadosti Ministerstvo vnútra (MV) SR vybavuje. TASR to potvrdil tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

Slovenské občianstvo získali späť ľudia s českým občianstvom (404), britským (216), nemeckým (182), americkým (117), austrálskym (90), švajčiarskym (61), kanadským (43), maďarským (17), talianskym (15), švédskym (11) luxemburským (deväť), dánskym (osem), holandským a nórskym (po šesť), írskym a francúzskym (po štyri), rakúskym (tri), belgickým a izraelským (po dvoch), fínskym, poľským a srbským (po jednom).

Ľudia, ktorí prišli o slovenský pas pre zákon o štátnom občianstve, môžu žiadať občianstvo naspäť vďaka nariadeniu MV o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov.

Prvého apríla nadobudla účinnosť novela zákona o štátnom občianstve. Upravuje aj žiadanie občianstva naspäť. "Žiadateľovi, ktorý stratil štátne občianstvo SR nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022, ak žiadateľ nadobudol cudzie štátne občianstvo štátu, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov a predložil doklady v listinnej podobe preukazujúce tieto skutočnosti; podmienka pobytu sa považuje za splnenú, ak sa žiadateľ na území cudzieho štátu počas tejto doby skutočne zdržiaval," skonštatoval tlačový odbor.

Žiadatelia, ktorí nepreukážu splnenie podmienky päťročného pobytu na území cudzieho štátu, si môžu aj naďalej podať žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR podľa výnimky a podľa nariadenia MV.