Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

O múre medzi sídliskami mal zlé informácie – Vladimír Mezencev

Hannes Swoboda, dlhoročný poslanec Európskeho parlamentu a v ňom predseda Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov sa síce narodil neďaleko rakúsko-slovenských hraníc, ale dlhé roky patril medzi najväčších kritikov Slovenskej republiky. Prakticky od jej vzniku. Vyčítal nám všeličo, predovšetkým národnostnú politiku voči menšinám a etnickým skupinám. Zdá sa však, že v priebehu rokov niektoré svoje názory zmenil a určite na tom majú zásluhu aj naši europoslanci za SMER-SD, ktorí sú členmi tej istej frakcie Európskeho parlamentu, na čele ktorej stojí. Dnes už určite chápe, že problém Rómov sa musí riešiť nielen na Slovensku, ale stal sa celoeurópskym. Musia ho už riešiť nielen v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a u nás, ale aj vo Francúzsku, Veľkej Británii i Taliansku. Práve v týchto západoeurópskych krajinách neustále rastú protirómske nálady.

Počas jednodňového pobytu v Košiciach, v ktorých bol už druhýkrát, sa zaujímal nielen o rómsku komunitu, i keď tej venoval najviac času, ale aj o zamestnanosť mladých ľudí. S uznaním konštatoval, že u nás je nižšia nezamestnanosť mladých než napríklad v Grécku a Španielsku. Podľa neho je jednou z najdôležitejších úloh EÚ „poskytnutie budúcnosti mladej generácii“. Na veľké prekvapenie na tlačovej besede nič nehovoril o nutnej pozitívnej diskriminácii, ale o rovných štartovacích podmienkach pre všetkých /ale v podstate také u nás predsa sú!/, okrem toho vyhlásil, že riešenie problémov rómskej komunity si už nevyžaduje žiadne nové projekty, ani organizácie.

Hannes Swoboda, ktorého sprevádzali naše europoslankyne Monika Smolková a Katarína Neveďalová /SMER-SD/ , stihol za jeden deň skutočne dosť. Navštívil Strednú odbornú školu technickú na Kukučínovej ulici, kde z celkového počtu 1024 žiakov je 316, teda približne tretina Rómov, pričov práve príslušníci tohto etnika patria medzi najaktívnejších a s najmenšou fluktuáciou. Škola má niekoľko dislokovaných tried v okolí Košíc, jednu dokonca na rómskom sídlisku Lunik IX, zameranú na stavebnú výrobu a šitie konfekcie. Len pre zaujímavosť – Vláda SR práve tejto triede venovala 5 000 eur na ďalší rozvoj a nákup potrebných pomôcok. Potom si prezrel jednú z prevádzok najväčšieho zamestnávateľa v meste – U.S.Steel Košice, ktorý má dôsledne prepracovaný systém prijímania do pracovného pomeru Rómov. Europoslanci zavítali aj do spoločnosti T-Systems – do organizácie, ktorá zamestnáva najviac vysokoškolsky vzdelaných mladých ľudí. Stretli sa aj s pracovníkmi Rómskej tlačovej agentúry a so zástupcami rómskych občianskych združení. Hannes Swoboda so svojim sprievodom si prezrel aj múr, ktorý oddeľuje sídlisko Lunik VIII od problematického Luniku IX. Jednoznačne ho neodsúdil, i keď nezabudol pripomenúť, že múry vždy rozdeľovali a nie spájali. Doteraz mal informácie iba z Bruselu, pričom v zahraničných novinách sa objavili informácie, že takáto stena rozdeľuje celé Košice! Vie o problémoch so správaním sa časti obyvateľov Lunika IX, ale zároveň si myslí, že postavením múra sa nič nevyrieši a celá záležitosť sa musí raz na program dňa dostať opätovne.

Na prekvapenie Hannes Swoboda neprejavil záujem navštíviť Lunik IX, i keď bol od neho veľmi blízko. Asi v Rakúsku nepoznajú ľudovú múdrosť, že je lepšie raz vidieť, než stokrát počuť... Ešte viac však prekvapil tým, že proces zriaďovania špeciálnych škôlok pre rómske deti prirovnával ku škôlkam pre deti imigrantov v Rakúsku, konkrétne Čečencov. Nuž, neporovnateľné s neporovnateľným. Akosi zabudol na to, že Rómovia tu boli a sú od nepamäti, že aj tým perspektívnym škôlkarom sa rodičia, starí rodičia i prarodičia narodili na Slovensku, že Rómovia sú kresťania a nie moslimi ako Čečenci, že jazyková bariéra rómskych detí nie je vôbec prioritná záležitosť, ako v prípade deti prisťahovalcov do Rakúska. „Zriaďovanie takýchto škôlok stojí veľa peňazí a Rakúsko ich má viac než Slovensko“, povedal H. Swoboda a ponechal na každom, nech si jeho vysvetlí po svojom. Akoby chcel dať najavo, že pre nedostatok financií asi nikdy nezvládneme predškolskú výchovu rómskych detí...

Pánovi Swobodovi sa však musí nechať jedno – ani raz nepoužil slovo rasizmus. Vie veľmi dobre, že Rómovia, či sa to niekomu páči alebo nie, patria do indoeurópskej rasy, teda ako my, Slovania. Hovoriť teda o rasizme v prípadoch konfliktov medzi majoritným obyvateľstvom a Rómami je teda obyčajná neznalosť. Žiaľ, u nás sa nimi často prezentuje dokonca časť politikov na všetkých úrovniach i tzv. ochrancov ľudských práv...