Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Oživotvorenie Matice slovenskej si pripomenuli odhalením busty J. Vanoviča

Sto rokov od oživotvorenia Matice slovenskej (MS) si jej predstavitelia pripomenuli v nedeľu odhalením busty národného dejateľa a politika Jána Vanoviča pred sídelnou budovou MS v Martine.


TASR, 4. augusta 2019 - Predseda MS Marián Gešper podotkol, že práve členská základňa matičiarov v roku 1919 zásadným spôsobom prispela ku konsolidácii nového československého štátu. "Matičiari obrodili národnú kultúru v regiónoch a došlo k celkovému povzneseniu slovenského národného vedomia. A ku konsolidácii národno-občianskej spoločnosti. Oživotvorenie MS je pevne spojené aj so storočnicou oslobodenia a začlenenia Slovenska do československého štátu, s minuloročným výročím Martinskej deklarácie Slovenskej národnej rady, vznikom Československej republiky. O to viac, že mnohí, ktorí stáli pri obnove MS, boli súčasne veľmi politicky a národne činní," pripomenul Gešper.

"Pointa je stále jedna a tá istá. Skupina ľudí, ktorí svoj život pojmú inak ako iba starosťou o vlastné súkromné dobro. A otvoria ho iným ľuďom. Tieto stopy vidíme v MS a Živene pred 100 a 150 rokmi, ale i dnes. Ľudia nechcú žiť iba komfortne sami pre seba. Otvárajú sa iným a robia niečo pre to, čomu sme hovorili povznesenie národa. Možno je to už archaicky povedané. Možno sa niekto z toho smeje, ale ja to stále vidím ako úžasne dôležité. Títo ľudia robia nesebecky, obetavo mnoho dobrých vecí, z ktorých komunita môže žiť," povedal generálny biskup Evanjelickej cirkvi na Slovensku Ivan Eľko.

MS patrila podľa Pavla Pareničku zo Slovenského literárneho ústavu MS v 19. storočí medzi najvýznamnejšie kultúrne ustanovizne. "Pre Slovákov predstavovala všetko. Bola vedeckou inštitúciou, národným múzeom, osvetovým spolkom, ich reprezentantom. Samozrejme, propagovala slovenský národ. Preto bola jej činnosť v roku 1875 pozastavená, potom zrušená. Ďalšími dekrétmi bol dokonca zhabaný majetok a využívaný na protislovenské ciele. Napriek tomu sa Martin stal centrom slovenského národného hnutia a čakalo sa len na lepšie časy. Tie prišli v roku 1918," podotkol Parenička.

Po odhalení busty prešli matičiari v sprievode na Národný cintorín v Martine k hrobu Jána Vanoviča. "Musíme si uvedomiť, že veľmi úspešné matičné obdobie bolo práve počas 30. a 40. rokov minulého storočia. Teda po vzniku Československej republiky. Pre matičiarov je to obrovská inšpirácia, aby sme znovu mali silné osobnosti, ako boli Jozef Škultéty, Matúš Dula, Ján Vanovič. Teda ľudia, ktorí robili veci z presvedčenia a súčasne s pietou a vnútornou odovzdanosťou spoločnosti, národu. To je pre nás obrovský odkaz i záväzok," uzavrel Gešper.

 

 

Oživotvorenie Matice slovenskej si pripomenuli odhalením busty J. Vanoviča

Oživotvorenie Matice slovenskej si pripomenuli odhalením busty J. Vanoviča