Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Očakávam odpovede akreditačnej komisie - Ján Richter

Bratislava 19. apríla (TASR) – Akreditačná komisia ministerstva práce dnes pokračuje v diskusii o galantskom resocializačnom zariadení Čistý deň. Zasadá od rána. Pokračuje v nedokončenej rozprave z predchádzajúceho zasadnutia. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) verí, že dnes získa odpovede na viaceré nezodpovedané otázky.

      

Richterovi sa nepáči, ako vedenie zariadenia komunikuje navonok. Vyčíta mu, že štatutári používali deti z Čistého dňa "ako štít pri komunikácii či osobnej obhajobe". Takýto postup sa podľa neho musí skončiť. Minister je tiež zvedavý, aké výhrady má galantské centrum voči zmluve, ktorú resocializačné zariadenia podpisujú s Ústredím práce. "Zmluva napríklad definuje predmet spolupráce medzi centrami a ústredím, a tiež garantuje prísun financií na klientov v zariadeniach," vysvetlil dnes Richter po rokovaní vlády SR.
      

Zmluva sa podľa Richtera podpisuje bez výhrad. Musí byť totiž v rovnakom znení "pre každý jeden subjekt". Znamená to, že ak Čistý deň zmluvu nepodpíše, ústredie s ním nebude ďalej spolupracovať.
      

Richter je zvedavý na závery komisie. "Čo sa týka doterajších skúseností, ak by vznikli problémy a odporúčania v tomto zmysle, ako som teraz pomenoval smerom k Čistému dňu, tak ich budem v plnej miere akceptovať," uviedol.
      

Diskusiu o situácii v Čistom dni prerušila akreditačná komisia koncom tohto marca. Vyhovela tak Zuzane Tománkovej Mikovej, ktorá galantské zariadenie pred jej členmi zastupovala. Nebol tam však pre práceneschopnosť prítomný riaditeľ Čistého dňa Peter Tománek, a to bol dôvod, prečo chcela Tománková Miková diskusiu presunúť na ďalšie zasadnutie komisie.
      

Akreditačná komisia sa Čistým dňom zaoberala aj koncom minulého roka, ministerstvu práce vtedy odporučila vziať centru akreditáciu. Rezort potom začal voči zariadeniu správne konanie. Ministerstvo však nakoniec rozhodlo, že mu akreditáciu ponechá.
      

Neexistovali podľa neho "žiadne skutočnosti ani podmienky, ktoré by odôvodňovali zákonným spôsobom odňatie akreditácie". Rozhodnutie vyplynulo z vnútorných šetrení aj z ukončených záverov prokuratúry i polície.
      

Richter dlhodobo tvrdí, že rozhodnutie o ponechaní akreditácie je podmienečné. Vo veci ešte podľa neho prebiehajú viaceré šetrenia, a ak sa odhalí niečo závažné, rezort bude v tejto veci "operatívne konať".