Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

NRSR: Slovenská republika by mohla mať štyri nové vojenské zastúpenia

(TASR) - Slovenská republika by mohla mať nové vojenské zastúpenia v Maďarsku, Lotyšsku a dve v Nemecku. Zrušiť by sa mohlo zastúpenie v tíme pre integráciu síl NATO v Litve. Upraviť by sa mali aj celkové počty vojakov v štruktúrach vojenského zastúpenia. Vyplýva to z návrhu Ministerstva obrany (MO) SR na aktualizáciu vojenského zastúpenia SR pri orgánoch NATO a Európskej únie, ktorý v utorok odsúhlasila Národná rada (NR) SR.

     

"Predmetná aktualizácia vojenského zastúpenia sa navrhuje v nadväznosti na zmeny v globálnom bezpečnostnom prostredí, pričom odráža potreby Slovenskej republiky v procese implementácie transformačných zmien, platných medzinárodných záväzkov SR voči partnerom v NATO a EÚ," zdôvodnil rezort. Navrhovanými zmenami reaguje aj na adaptáciu veliteľskej štruktúry NATO, implementáciu Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ a bilaterálne dohovory s partnermi.
     

Vojenské zastúpenie by mala mať SR po novom na Národnom podpornom prvku Ozbrojených síl SR pri Mnohonárodnej divízii Central (MND-C) v maďarskom Székesféhervári. Slovenskí zástupcovia by mali pribudnúť aj v tíme pre integráciu síl NATO (NATO Force Integration Unit - NFIU) v lotyšskej Rige. V Nemecku by slovenskí vojaci mohli pôsobiť v Medzinárodnom zdravotníckom koordinačnom centre/Európskom zdravotníckom veliteľstve (MMCC/EMC) v Koblenzi a na Mnohonárodnom veliteľstve CIMIC (MN CIMIC Cmd) v Nienburgu.
     

Na jednotlivé vojenské zastúpenia SR pri orgánoch NATO a EÚ a národné podporné prvky pri veliteľstvách NATO by malo byť vyčlenených do 30 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ môže mať Slovensko vojenské zastúpenie prostredníctvom najviac 94 príslušníkov OS SR, pričom zastúpenie v ostatných agentúrach, veliteľstvách, centrách a školách v rámci NATO sa má určiť do desiatich osôb.