Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Novinárska Cena G. Zelenaya aj do kultúry – Milan Országh

Aj tohtoročný marec patrí čarovnému svetu kníh a to bol jeden z dôvodov, prečo Cena Gabriela Zelenaya zavítala aj do knižnej kultúry. Najčerstvejší laureát tohto ocenenia sa nachádza v Prešove a pre ktorého sa kniha stala akýmsi celoživotným poslaním. Nazbierané skúsenosti teraz využíva k jedinečnému reštaurovaniu historicky vzácnych kníh a vzácnych písomných dokumentov, pričom používa dnes už bezmála zabudnuté knihárske mašiny. Ich sestry v čase už dávno skončili na šrotoviskách, no pre knihára Štefana Stavjarského majú cenu zlata. A v tomto kontexte je potrebné dodať, že tento „knižný chirurg“ už zachránil pred totálnou skazou nejednu poriadne „nemocnú“ knihu a vrátil ju plnú krásy do sveta literatúry alebo rodinnej či svetovej histórie.

 

Cenu skvelého slovenského novinára odovzdal skvelému knihárovi PhDr. Jozef Kuchár so želaním, aby na tohtoročný mesiac kníh nezabudol, najmä pri svojej práci s vzácnymi písomnosťami. Štefan Stavjarský si Cenu Gabriela Zelenaya prevzal za svoju „dlhoročnú tvorivú profesionálnu prácu na prospech zvyšovania úrovne slovenskej kultúry reštaurovaním hodnotných kníh a vzácnych písomných dokumentov.“

 

Mimochodom, ocenený záchranca vzácnych písomností zachránil pred „šrotovou smrťou“ aj samobrúsnu rezačku papiera, ktorá v jeho rukách funguje možno lepšie a presnejšie ako všetky terajšie laserové výdobytky techniky.

Foto: autor  

Majster knihár pri slávnej rezačke.

Majster knihár pri slávnej rezačke.

Okamžik uznania.

Okamžik uznania.

Klenoty kultúry a histórie.

Klenoty kultúry a histórie.