Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Novinári kontra hovorcovia

Na programe síce nebol žiadny duel, ale ani zábavné spoločenské posedenie. Regionálni novinári, pôsobiaci v Prešove a okolí sa stretli s oficiálnymi hovorcami v praxi dvoch najviac pertraktovaných odborov – polície i hasičského a záchranného zboru, aby si spoločne vyjasnili svoje možnosti a – nemožnosti. Aby sa považovali (a mohli aj naďalej považovať) za spolupracujúcich kolegov, nie rivalov alebo protivníkov. Hovorcovský cech zastupovali z televíznych obrazoviek známe tváre patriace npor. Ing. Jane Migaľovej a mjr. Mgr. Danielovi Džobaníkovi z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove a menej známemu kpt. Mgr. Petrovi Kovalíkovi z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.

Zásady policajných postupov v oblasti poskytovania informácií vysvetľovala Ing. Jana Migaľová s tým, že hovorcovia niekedy nemôžu poskytnúť novinárom informácie jednoducho z toho dôvodu, že ich ešte nemajú alebo nesmú mariť vyšetrovanie či musia mať na zreteli ochranu osobnosti. Poukázala aj na skutočnosť, že jednou zo slabín novinárskej obce je nedostatok správnej orientovanosti, v dôsledku čoho dostávajú otázky, na ktoré odpovedať je v kompetencii súdu alebo vyšetrovateľov.

Mgr. Peter Kovalík sa pochválil, že hovorcovia hasičov a záchranárov to majú ľahšie, keďže pri  zásahoch týchto družstiev môže okamžite a kompetentne posúdiť reálny stav a odpovedať na otázky veliteľ zásahovej jednotky, čo sa v podstate robí často.

Záujem spolupracovať seriózne v intenciách slušnosti a kompetentnosti vyjadril v krátkom záverečnom hodnotení za prešovských novinárov Milan Grejták slovami: Bola to zaujímavá a otvorená diskusia, ktorá, myslím si, posunie naše vzťahy na vyššiu úroveň. V každom prípade chcem dodať, že naše vzťahy s rezortmi,  ktorých hovorcovia mali na seminári svoje zastúpenie, vo veľkej miere závisia od vzájomného pochopenia, tolerancie a rešpektovania hraníc ako tam zaznelo: „Informovať by sa malo tak, ako by sa to týkalo priamo niekoho z nás osobne“.

Na záver? Spokojné odchádzali obe strany. Uvidíme, čo prinesie čas...

 

Za novinárov privítal hovorcov Milan Grejták

Za novinárov privítal hovorcov Milan Grejták

Zľava Peter Kovalík, Jana Migaľová, Daniel Džobaník

Zľava Peter Kovalík, Jana Migaľová, Daniel Džobaník