Nový, dôstojný stánok čítania

Prešovskému samosprávnemu kraju sa podaril husársky kúsok, keď pred časom zrealizoval kúpu časti tzv. Bosákovho domu v centre Prešova od Národnej banky Slovenska vo výmere 906 metrov štvorcových úžitkovej plochy na štyroch podlažiach. Vzhľadom k tomu, že ide o secesný stavebný klenot mesta, bola nadobúdacia cena priam rozprávkovo výhodná. Celkom 300 tisíc €, z toho jedna tretina v splátkach po 20 tisíc, to bolo teda uhraté v prvoligových dimenziách. Zámer kúpy sledoval už od začiatku pevný cieľ – umiestniť v ňom prešovskú knižnicu P. O. Hviezdoslava so štatútom krajskej knižnice. Tá od svojho vzniku v roku 1925 putovala po meste ako vianočný jasličkový sprievod a zdá sa, že teraz našla svoju konečnú štáciu.

Zriadovateľ poskytol tejto kultúrnej inštitúcii pre všetky vekové kategórie mesta a okolia už pred niekoľkými rokmi elegantné priestory v centre mesta pre čitáreň, oddelenie pre slabozrakých a nevidiacich cudzojazyčné oddelenie a Britské centrum. Tieto oddelenia, vrátane siete požičovní umiestnených v rôznych mestských častiach, ostanú vo svojich pôvodných priestoroch vrátane detskej knižnice Slniečko. Úradujúci predseda PSK Peter Chudík pri otvorení nových priestorov knižnice pred niekoľkými dňami si s úľavou povzdychol: - Bolo to ťažke, ale dnes vidím, že správne rozhodnutie! Ale prešovskí čitatelia si pre svoju vernosť knihám takéto kultúrne priestory zaslúžia. Preto verím, že príde čas, keď sa nám podarí odkúpiť aj zvyšok objektu, aby sme dlhú anabázu knižnice mohli definitívne uzavrieť. Keď už hovoríme o čitateľoch, ich priemerná ročná registrácia v knižnici P. O. Hviezdoslava sa pohybuje okolo čísla 11 600, pričom za 12 mesiacov si vypožičajú vyše pol milióna kníh a dokumentov. Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti sedem regionálnych knižníc. Slávnostného otvorenia nových priestorov prešovskej knižnice sa zúčastnil aj najstarší prešovský čitateľ, 96 ročný pán Latta, ktorý si pri tejto príležitosti prevzal malý „knižničný“ darček, ako najvernejší z verných čitateľov.

Knižnica je hrdá na svojho najstaršieho čitateľa

Knižnica je hrdá na svojho najstaršieho čitateľa

Večerné čítanie...

Večerné čítanie...

Z nových priestorov

Z nových priestorov