Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nord Stream 2 – projekt, ktorý veľa odhalil – Tibor Bajchy

Po odchode Sigmara Gabriela z funkcie ministra zahraničných veci Spolkovej republiky Nemecko sa  očakávalo zlepšenie vzťahov s Ruskou federáciou. Avšak práve pod vedením nového ministra  zahraničných vecí Heika Maasa sa politická situácia a vzťahy k Rusku skomplikovali a zhoršili. Maas je žiaľ „Hardliner„. Aspoň je za takého považovaný. Žiadne zlepšenie v politike voči Rusku. Mnohí experti a časť médií sú názoru, že nie je jeho silnou stránkou včas analyzovať politické zmeny. Preberá jednoducho nekriticky francúzske, britské či americké názory. Tak ako sa dramaticky zmenila svetová situácia na politickom ale i hospodárskom poli, o to viac si nová realita vyžaduje dynamickú flexibilitu a opustenie starej zákopovej politiky zbavenej predsudkov a skôrnatených stanovíšť.

 

Rusko v rokoch 2000 až 2006 podniklo veľa krokov v záujme vybudovať partnerské vzťahy s EU a Nemeckom, čo prezident Putin v roku 2007 zdôraznil na mníchovskej Konferencii o bezpečnosti. Kvôli nedostatočnej publikácii v médiách nebola verejnosť s týmto oboznámená. Táto ponuka z ruskej strany je naďalej relevantná. Stále sa predlžujúce protiruské sankcie, na ktorých  sa Európska únia vie vždy jednohlasne zhodnúť, sú prežitkom škodiacim obom stranám. Skupina štátov EÚ si to už uvedomuje ale nič proti tomu nekoná. Falošná solidarita nič nevyrieši a ani nič „nevyhojí“. Hľadanie optimálne možných východísk z reálnej situácie je jedinou správnou cestou a to aj za cenu prijateľných ústupkov a kompromisov, lebo vyhrocovanie vzťahov môže viesť k stretom a humánnym katastrofám. My zažívame studenú vojnu 2.0. Sú to stratené roky pre politickú deeskaláciu a rusko-európske či nemecké vzťahy. Paradoxné je, že za tie roky sankcií a protisankcií medzi EU a Ruskom zvýšili americké firmy obchody s Ruskom.

 

Celý svet pocítil ostrý protivietor z Ameriky vo forme politickej doktríny „America First“. Tým sa napäli nielen hospodárske ale aj politické vzťahy. Teraz verbuje nemecký minister Maas za novú „európsku východnú politiku“. Jadrom tejto politiky má byť nový vzťah k  Rusku. Bez neho nie je možné vyriešiť mnoho medzinárodných, medzištátnych konfliktov. Maas, ktorý je teda známy kritickým postojom k Rusku hľadá a zintenzívňuje kontakty a rokovania s ruským rezortným kolegom. Od svojho nástupu do funkcie v marci minulého roku reaktivoval údajne niektoré pozastavené rozhovory s Ruskom. Predovšetkým ide o potrebu neustáleho dialógu v otázkach bezpečnostných. Dôležitou témou sa stal aj plynovod Nord Stream 2.

 

Nemecko tvrdo obhajuje proti medzinárodnej kritike projekt Nord Stream 2. Tento projekt nie je žiadnym nemecko-ruským osobným projektom ako ho nesprávne zahraničie interpretuje. Z ohľadom na Ukrajinu a jej obáv zo straty príjmov za tranzit ruského plynu cez jej územie prisľúbilo Nemecko, že ukrajinské záujmy bude pri rokovaniach s ruskou stranou naďalej presadzovať. Slovensko ako nasledujúca tranzitná destinácia plynu z Ukrajiny do západnej Európy by mala mať teda analogicky zabezpečené naďalej príjmy z tranzitu.

 

V prípade uvalenia sankcií na tento projekt, ktorými prezident Trump hrozí, ak by boli nemecké či európske firmy z projektu Nord Stream 2 vytlačené alebo sa jeho výstavba zastavila, nebude nikoho, kto by presadzoval udržanie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu a analogicky aj Slovensko! O reakcii Ruska ani nehovoriac. To by si mali všetci uvedomiť.

 

Politický vývoj jasne ukázal na skutočnosť ako dôležité je tento plynovod dostavať a zabezpečiť Európe viacero nezávislých energetických zdrojov. Tu ide nielen o hospodársky projekt. Ide aj o našu sebaúctu, sebavedomie a suverenitu.

 

Je dôležité aby bol tento konflikt čo najskôr politicky vyriešený. Dokončenie Nord Stream 2, zmluvné zabezpečenie toku plynu aj cez Slovensko. V konečnom dôsledku prispievajú príjmy z tranzitu aj na slovenské dôchodky.