Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nielen prešovským motoristom svitá na lepšie časy

Už v októbri 2015, pri slávnostnom otvorení zrekonštruovanej  (a pre dopravu v meste dôležitej komunikácie) Kuzmányho ulice štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Viktor Stromček a predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík zdôrazňovali, že pre celkový prínos tejto stavby bude potrebné v krátkom čase vyriešiť ešte dva existujúce neuralgické body prešovskej dopravy, rozšírenie naväzujúcej Rusínskej ulice a cestného dopravného uzla v južnej časti mesta pri ZVL. Ten sa už dávno mal stať bránou pre privádzač na diaľnicu D1 v smere do Košíc, zmluvný dodávateľ stavby ho však nechal v pre motoristov doslova chaotickom stave.  Ten namiesto riešenia plynulého pohybu vozidiel cez mesto v smere juh – severozápad  sa premenil v dopravnú pascu a je príčinou obrovských zdržaní motoristov predovšetkým počas raňajších a popoludňajších dopravných špičiek. Svojim účinkom vysoko negatívne vplývajúcim na celú mestskú i tranzitnú prepravu. Aj to viedlo vedenie mesta (po konzultáciách s ministerstvom dopravy a krajskou samosprávou) k vyhláseniu mimoriadneho stavu v mestskej doprave krízovým štábom prakticky niekoľko hodín po otvorení Kuzmányho ulice. Tento krok však rozviazal ruky predovšetkým rezortnému ministerstvu k podnikaniu ďalších krokov, vyústiacich do dnešného stavu, vrátane vypísania nového výberového konania na dodávateľa stavby.

 

V pondelok 25. januára však Prešovu svitla nádej. Rokovania o ďalšom riešení problému cestného uzla pri ZVL vyústili do optimistickej informácie pre všetkých motoristov, jazdiacich cez problematickú nedokončenú stavbu. Po nich predstúpili pred regionálnych novinárov štyria základní  aktéri riešenia problému:  štátny tajomník Viktor Stromček, predseda PSK Peter Chudík, generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Roman Žembera a prešovská primátorka Andrea Turčanová. Tá predovšetkým ďakovala predcházajúcej trojici k dodržaniu októbrového sľubu, že pre riešenie situácie urobia všetko čo môžu v čo najkratšom čase. Aký je teda súčasný stav, ktorý povzbudzuje k optimizmu? Nechajme hovoriť zainteresovaných.

 

Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja: Keď sme vlani v októbri otvárali pre Prešovčanov Kuzmányho ulicu bolo nám jasné, že tento krok musí mať logické pokračovanie, aby premávka v tejto časti mesta bola skutočne plynulou. A čo všetko pre to musíme v naväzujúcom slede vykonať a zabezpečiť. Sľúbili sme však, že pre urýchlený rozbeh prác a ukončenie okružnej križovatky pri ZVL urobíme zo strany krajskej samosprávy všetko, čo je v našich možnostiach. Dnes je situácia taká, že v marci, ak bude stavbárom priať počasie, by sa stavebné práce mohli rozbehnúť naplno. Na základe čoho sme presvedčení, že celý dopravný uzol by mohol byť dokončený niekedy na prelome rokov 2016/17. Pri priaznivom počasí možno aj do konca roka 2016.

 

Roman Žembera, generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest: Všetci sme si vedomí významu tejto dopravnej stavby pre Prešov. Pre získanie času sme preto volili skrátené výberové konanie, pričom prvoradou podmienkou bola najnižšia cena. Z piatich firiem, prihlásených do výberového konania sme prirodzene vybrali tú, ktorá mala najnižšiu ponuku a s ňou pokračujeme v ďalších rokovaniach. Je to slovenská firma, etablovaná v tejto oblasti. Takže verejné obstarávanie je tesne pred záverom a v priebehu budúceho týždňa by malo dôjsť k podpisu zmluvy, ktorú potom ešte predložíme na kontrolu, aby všetko prebehlo v súlade s platnou legislatívou. Aj keď odvolaný dodávateľ stavby nám nebol schopný predložiť vykonávaciu projektovú dokumentáciu,  nevznikol žiadny veľký problém, pretože jedno kompletné paré je k dispozícii na Slovenskej správe ciest a bude slúžiť na kopírovanie a predloženie novému dodávateľovi stavby, ktorého do podpisu zmluvy nechcem predčasne menovať.

 

Podľa Žemberových slov je pôvodný rozpočet na túto stavbu niečo do 26 miliónov €. Projektantom, stavbárom aj investorovi však skomplikuje situáciu hydrologický posudok, upozorňujúci na nový faktor zmeny úrovne 100 ročnej vody, na ktorú musia byť stavba a okolie pripravené. 

Aj štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Viktor Stromček, ktorý bol prítomný aj pri októbrovom otvorení Kuzmányho ulice a bol zainteresovaný do všetkých ďalších krokov v súvislosti s riešením dopravnej situácie v meste potvrdil, že preberacie práce na stavbe sú na spadnutie, hoci budú komplikované tým, že reálny stav nemá kto novému dodávateľovi odovzdať. Z tohto dôvodu bude potrebné vykonať podrobné zisťovanie rozpracovanosti a nedorobkov priamo na stavbe, aby boli jasné podmienky, stanovujúce rozsah prác.

 

Dúfajme, že po skúsenostiach z rekonštrukcie Kuzmányho ulice a nového ruchu okolo skorých rozbehnutí prác na dopravnom uzle pri ZVL aspoň pani primátorka mesta zistila (čo pravicoví politici a poslanci mesta jednoducho odmietajú pochopiť), že ďalší rozvoj „hlavného mesta regiónu Šariš“ je možné zabezpečiť nie v odmietaní, ale v rozširovaní a prehlbovaní spolupráce so štátnymi a samosprávnymi inštitúciami. Bez ohľadu na politické tričká. Politikárčenie totiž nie je systematická a seriózna práca v prospech občanov, ale iba hra na vlastnom piesočku v prospech seba! 

Zľava R. Žembera, A. Turčanová, V. Stromček a P. Chudík

Zľava R. Žembera, A. Turčanová, V. Stromček a P. Chudík

Rozostavané nosné piliere nadjazdu už ničí zub času

Rozostavané nosné piliere nadjazdu už ničí zub času

Z naväzujúcej komunikácie je momentálne bazén

Z naväzujúcej komunikácie je momentálne bazén

Terajší stav má aj slepú komunikáciu a hromžiacich vodičov

Terajší stav má aj slepú komunikáciu a hromžiacich vodičov