Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Niektorí vysielatelia získali výnimku z povinnej slovenčiny – TASR

Niektorí súkromní vysielatelia sú od tohto roka oslobodení od povinného používania slovenského jazyka vo svojich programoch. Zaviedla to novela zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá nadobudla účinnosť.

Táto výnimka sa vzťahuje na vysielateľov, ktorí majú licenciu na vysielanie v jednom alebo viacerých úradných jazykoch Európskej únie. Programy tak nemusia prekladať do slovenčiny. Ministerstvo kultúry takýmto spôsobom zakomponovalo do zákona pripomienky Európskej komisie, ktorá upozornila na to, že Zmluva o fungovaní EÚ garantuje slobodu neobmedzeného poskytovania služieb pre príslušníkov členských krajín, ktorí sa usadili na území iného štátu 28-členného zoskupenia. Žiadosť o takúto licenciu môže Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) zamietnuť v prípade, ak pôjde o regionálne alebo lokálne vysielanie na území, kde nie je dostatočná ponuka iných programových služieb v slovenčine.

Rovnako je po novom možné vysielať napríklad reklamu v inom jazyku, ako je slovenčina. Avšak musí sa zabezpečiť jej verzia v štátnom jazyku, a to buď titulkovaním, alebo odvysielaním slovenskej jazykovej mutácie. Vysielatelia sa takisto môžu rozhodnúť, v akom poradí zaradia do televízneho alebo rozhlasového éteru inojazyčný program a jeho slovenskú verziu. V minulosti to určoval priamo zákon. Novela zároveň zaviedla možnosť platiť úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS), v minulosti známe ako koncesionárske poplatky, viacerými spôsobmi. Kým minulý rok sa to dalo iba prevodom na účet alebo na pošte, od januára 2014 pribudnú ďalšie možnosti. K nim patria napríklad platby prostredníctvom mobilného operátora. Výška poplatku ostáva nezmenená. Pre fyzickú osobu je to 4,64 eura mesačne a pre zamestnávateľov od 4,64 do 464,71 eura v závislosti od počtu zamestnancov.