Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nie je národ ako národ – Pavol Janík

Pod uvedeným názvom nebudem riešiť vzťahy medzi etnikami, ale upriamim pozornosť na bežné používanie rovnakých slov, ktoré majú rozličné významy. Podľa našich jazykovedcov pojmy národ a národný len v hovorovom štýle označujú ľud a ľudový, hoci niekdajšie inštitucionálne názvy ako Ministerstvo národnej obrany, Zbor národnej bezpečnosti či národné výbory všetkých stupňov sotva možno pokladať za neoficiálne pomenovania. Evidentne nešlo ani o nacionálne či folklórne ustanovizne, ale sa týkali ľudu, čo dokresľuje aj fakt, že spomínané ministerstvo zastrešovalo Československú ľudovú armádu.

 

Dozaista najočividnejšie sa odlišný zmysel zhodných výrazov prejavuje v súvislosti s pojmom medzinárodný, ktorý je v skutočnosti medzištátny, respektíve medzivládny. To platí aj pre Organizáciu spojených národov, ktorej členmi sú štáty, nie národy. V oboch prípadoch je zrejmé, že ide o vplyv angličtiny, kde podstatné meno nation označuje aj štát a prídavné meno national spravidla znamená celoštátny. Je zrejmé, že v prípade premenovania OSN na Organizáciu spojených štátov by vznikol celosvetový chaos, lebo USA používajú skrátený tvar Spojené štáty.

 

Aby to však bolo ešte zamotanejšie, tak na ilustráciu spomeňme aspoň niekoľko názvov. National Security Agency (Agentúra národnej bezpečnosti) sa zaoberá elektronickou špionážou (SIGINT – signals intelligence). National Aeronautics and Space Administration (NASA) je Národný úrad pre letectvo a vesmír. Homeland je vlasť, ale Homeland Security je vnútorná bezpečnosť, ktorá pôsobí proti teroristickým hrozbám. Poetické je aj slovo country, ktoré má široké spektrum významov – od krajiny cez vidiek až po známy hudobný žáner. Aj USA sú country, lebo pojem state sa vzťahuje na ich jednotlivé členské štáty. No a čo môže byť v danom kontexte najlepšie ako fakt, že Národná hokejová liga (NHL – National Hockey League) je profesionálne športové združenie mužstiev z USA a Kanady. Takže si naozaj môžeme vybrať, čo vlastne znamená slovo národný.