Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nie je agent ako agent – Pavol Janík

V súvislosti s konštatovaním či tvrdením, že prezidentka Slovenskej republiky je agentkou Spojených štátov amerických, pokladám za potrebné verejnosti priblížiť pomerne široké spektrum významov uvedeného pojmu.

 

V slovenčine agent označuje predovšetkým zástupcu, sprostredkovateľa, prostredníka, splnomocnenca, zmocnenca, ponúkača, posla, poslanca, vyslanca, emisára, predstaviteľa, reprezentanta, delegáta, legáta, nuncia, hovorcu, makléra a podobne. Až sekundárne ide o pracovníka alebo spolupracovníka spravodajských či policajných orgánov – napríklad CIA, FBI a tak ďalej.

 

Ak sa hovorí o americkej agentke, treba ešte podstatne rozšíriť okruh významov v angličtine, pretože vo všeobecnosti je to síce OSOBA, ktorá koná v mene niekoho, ale aj VEC, ktorá zohráva určitú úlohu pri dosahovaní požadovaného účinku – teda prípravok, činiteľ, činidlo.

 

Samozrejme – väčšina ľudí dozaista vníma slovo agent ako výraz, ktorý patrí do oblasti špionáže. Tak sa na to pozrime podrobnejšie.

 

Agent je osoba, ktorej spravodajská služba ukladá špecifické úlohy. Môže mať akúkoľvek štátnu príslušnosť.

 

Agenti, ktorí pôsobia v zahraničí bez diplomatického krytia, sa nazývajú nelegáli a riadi ich priamo centrála.

 

Agentov, ktorí majú v cieľovej krajine diplomatické krytie, riadi legálna rezidentúra , ktorá je súčasťou oficiálneho zastupiteľského úradu – veľvyslanectva či konzulátu.

 

Agent, ktorý pod vedením spravodajského dôstojníka zodpovedá za operatívne činnosti iných agentov, sa nazýva riadiaci agent.

 

Agent, ktorého dvojité poslanie odhalila spravodajská služba a ktorého táto druhá spravodajská služba používa, dobrovoľne alebo z donútenia, pre svoje účely proti jeho bývalej spravodajskej službe, sa nazýva dvojitý agent.

 

Agent, ktorý pracuje pre tri spravodajské služby v rámci svojich možností, ale ktorý, podobne ako dvojitý agent, vedome alebo nevedome, neposkytuje významné informácie z dvoch spravodajských služieb v rámci provokácie tretej službe, sa nazýva trojitý agent.

 

Agent v dôležitom postavení, ktorý využíva svoju pozíciu na ovplyvňovanie verejnej mienky alebo prijímanie rozhodnutí, aby dosiahol výsledky v prospech krajiny, ktorej spravodajská služba ho riadi, sa nazýva agent vplyvu.

 

Agent, ktorý poskytuje informácie bez toho, aby vedel, že ich konečným príjemcom je spravodajská služba, alebo bez toho, aby poznal pravú identitu vlády, ktorá je ich konečným príjemcom, sa nazýva nevedomý agent.

 

Osoba, s ktorou spravodajská služba rozvíja vzťahy, alebo uvažuje o rozvíjaní vzťahov s cieľom získať ju ako agenta, sa nazýva potenciálny agent.

 

V tomto zmysle je iste aj na Slovensku veľmi veselo a naša krajinka, ktorá je atraktívnym pozemkom blízko Viedne, sa nesporne hemží agentmi všetkých druhov, veľmocí a okolitých štátov.

 

Navyše – znalci medzinárodných vzťahov vedia, že spojenie NÁŠ ČLOVEK sa nemusí vzťahovať iba na vycvičeného špióna, ale na každého, kto podporuje NAŠE ZÁUJMY.