Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Niečo z histórie EÚ – Arpád Popély

V modernom XXI. storočí je zrazu civilizačnou témou č. 1 – migrácia. Je plná emócií a veľmi často chýba racionálny pohľad na tento problém, hlavne medzi politikmi. Pritom otázka pravdy a práva je jasná: napr. v apríli 2015 Európska rada rozhodla, že:

I. Posilní sa prítomnosť európskych síl v Stredozemnom mori.

II. Bude sa bojovať proti prevádzačom aj vytvorením kozultativných centier /stredísk/ v Tunise a Lýbii.

III. Predchádzať nelegálnym migračným tokom, atď., atď.

 

Dnes sme v polovici mesiaca november 2015 a rozpoltená a rozhádaná EÚ chce znovu o tejto otázke rokovať.... O čom ? Verme, že aj o tom, že krajiny V4 žiadajú EÚ, aby rešpektovala dohody a pravidlá ? Západné štáty však rezignovali na dohodnuté ciele. Namiesto toho spustili masívnu imigračnú propagandu. A povinné kvóty – áno, ale to víťazstvo Nemcov a Francúzov je iba dočasné! Život to potvrdí.

 

Politika zvíťazila nad raciom. Hoci západná Európa dnes ešte chce prijímať týchto utečencov, ale „silní“ nechcú vidieť, že v dlhodobom horizonte je to iba začiatok nezastaviteľného imigračného prílivu. Pretože západom vyprovokované rozvraty v Iraku, Lýbii, Tunise i v Sýrii spustili imigračnú vlnu, ktorá bude určujúcou pre európsku civilizáciu - ak sa členské krajiny únie nezhodnú v zásadnej otázke: azylový proces urýchlene presunúť čo najbližšie k ohniskám migrácie, do Turecka, Sýrie a Jordánska. Nemecko svojím prístupom dáva lekciu z humanizmu. Avšak minca má aj druhú stránku : príklady z predmestí Paríža, Marseille, Bruselu, či ďalších desiatok miest v západnej Európe v posledných rokoch svedčia, že naivným humanizmom nemožno odložiť ďalšie, budúce hrozby teroristických buniek, ktoré vzniknú na území členských krajín, pretože islamskí radikálni bojovníci sú aj medzi prichádzajúcimi imigrantmi !!!

 

V prebiehajúcom spore Západu s moslimským svetom je najdôležitejšie poznať povahu islamu. Arabský svet je obrovské kultúrne, etnické a ekonomické teritórium, kde islam nie je rovnaký. Vedeckými prácami je dokázané, že vo v e d o m í veriaceho muzulmana čas nehrá úlohu. Oni dnes naďalej žijú a budú žiť v presvedčení, že kresťania v stredoveku ich zabíjali. Nikdy to nezabudnú. Pre veriaceho, islam naplňuje celý jeho život, celú jeho bytosť. A aj preto vedci tvrdia, že nikdy nemôže dôjsť k sekularizácii islamu a vo svojej podstate nie je možné hovoriť o tom, že existuje nádej ho zmodernizovať.

 

Súdny dvor Európskej únie 14.11.2014 rozhodol, že Nemecko môže osoby, ktoré si v krajine nehľadajú prácu, vylúčiť z poberania základných dávok. Mohol by to byť prielom v otázke sociálneho turizmu.

 

Občania únie, ktorí prídu do iného členského štátu len s cieľom poberať sociálnu pomoc nemajú nárok na sociálne dávky, vyhlásili sudcovia. Migranti z krajín únie sa preto nemôžu spoliehať na sociálny systém svojej destinácie.

Súdny dvor EÚ uvádza, že na podobné prípady myslí už terajšie znenie smernice 2004/38/ES o práve občanov voľne sa zdržiavať v rámci územia členských štátov. Cieľom smernice je podľa súdu zabrániť tomu, aby občania EÚ „využívali sociálny systém hostiteľského štátu na financovanie svojich existenčných potrieb“.

Za pozornosť čitateľa naozaj stojí správa, ktorá je teraz zvlášť aktuálna. Ide o to, že ešte dňa 11.10. 2008 britský denník Daily Express zverejnil správu o rokovaní EÚ – africké krajiny z decembra 2007. Brusel vtedy vypracoval dlhodobý plán strategického partnerstva s africkými krajinami, ktorý obsahoval kapitolu o migrácii, mobilite a pracovných silách. Ako argumentácia v správe odznelo, že hospodárstvo Európskej únie do roku 2050 bude potrebovať nahradiť úbytok pracovných síl a bude treba doviesť 56 miliónov migrantov !

Dnes, nové členské krajiny únie, a nielen ony, s otvorenými ústami zisťujú o čo sa vlastne opiera stratégia dvoch zakladajúcich členov EÚ.

 

A príde 11. - 12. november 2015 a bude nový summit EÚ - africké krajiny, ktorého hlavným bodom bude otázka riešenia príčin migrácie... Treba veriť, že jeden z jeho záverov bude aspoň dočasné pozastavenie voľného pohybu v krajinách únie pre občanov, ktorí nemajú trvalé bydlisko v členskej krajine únie a nutnosť dočasného obnovenia kontroly na národných hraniciach v únii. Prostriedky v každej krajine k tomu naďalej existujú, chýba iba vôľa a politické rozhodnutie.

 

Pretože zásadný problém spočíva v tom, ako je uvedené vyššie, že spomínaná Smernica EÚ rieši iba práva občanov, migrantov, ktorí sa prisťahujú z krajiny, ktorá je členom EÚ. A vyloďovanie v Grécku pokračuje a ešte dlho bude pokračovať...