Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nezabudnuteľná rodina fotografov – Milan Kaľavský

Prešovský rodák Pavol Oszvald (3. 11. 1900 – 29. 6. 1968), patrí k popredným predstaviteľom ateliérovej fotografie a zaraďuje sa na druhé miesto po Karolovi Divaldovi.

Základy odborného vzdelania získal v Divaldovom ateliéri, ktorý v tom čase už viedol nový majiteľ – Ladislav Holenia. P. Oszvald študoval na vyššej odbornej škole pre techniku fotografie a filmu v Mníchove. Bol zamestnaný ako fotograf vo filmových ateliéroch nemeckej spoločnosti UFA (1925 – 1926). V Hamburgu pracoval ako fotograf a technický vedúci v tomto odbore v rokoch 1926 – 1334 vo Vroclave a neskôr v Londýne.

 

V roku 1936 sa vrátil do Prešova, kde si zriadil vlastný fotoateliér, ktorý sa nachádzal na vtedajšej Hlinkovej, dnešnej Hlavnej ulici č. 60 na poschodí nad lekárňou. Zúčastňoval sa na mnohých podujatiach profesionálnych fotografov. Svoje práce publikoval v odbornej i v ostatnej ilustrovanej tlači. Na celoštátnej výstave fotografov – odborníkov Československej republiky v roku 1937 získal striebornú medailu. Do publikácie Prešov v minulosti a dnes (1943) zhotovil všetky fotografie. Hovoril plynulo po anglicky, maďarsky a nemecky.

Rodinu P. Oszvalda možno nazvať rodinou fotografov. Syn Ladislav bol fotografom na Katedre geológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, mladší syn Peter ako architekt sa dal na dráhu fotografa v Aachene (SNR), dcéra Beáta pôsobila ako fotografka v Komunálnych službách mesta Prešov. Po znárodnení od roku 1950 pracoval vo svojom bývalom ateliéri ako vedúci fotoateliéru. Dňa 3. novembra 2021 sme si pripomenuli nedožité 121. narodeniny.