Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Netradičné pripomenutie si oslobodenia Bratislavy – Vladimír Dobrovič

 

Na Slavíne si v sobotu 4. apríla pripomenuli 75. výročie oslobodenia Bratislavy  predseda parlamentu Boris Kollár, premiér Igor Matovič a expremiér Peter Pellegrini. Vzdali úctu tu pochovaným našim osloboditeľom z Červenej armády. 

 

Tohtoročná spomienka na 75. výročie oslobodenia nášho hlavného mesta 2. ukrajinským frontom, s podporou Dunajskej vojenskej riečnej flotily a 2. tankovým plukom Rumunskej kráľovskej armády sa, žiaľ, z dôvodu ochrany pred šírením koronavírusu, musela uskutočniť bez masovej účasti politikov a obyvateľov Bratislavy.

 

V stredu 4. apríla 1945 ráno sa oslobodzovacie boje postupne preniesli do centra mesta smerom od Račianskej, Vajnorskej a Trnavskej cesty. Okolo obeda sa strieľalo v Starom Meste. Do 16. hodiny však červenoarmejci vyčistili návršie s hradnými ruinami, kde sa zakuklili Nemci. Osloboditeľské vojská potom pokračovali smerom na Patrónku a Karlovu Ves. Súčasne Nemcov a Maďarov vytlačili z Petržalky.

 

Až nečakane rýchla bojová operácia pri oslobodzovaní Bratislavy od nemeckých nacistov, si popri tisícke poškodených budov vyžiadala 742 mŕtvych sovietskych vojakov (sú pochovaní na Slavíne) a 120 civilistov.

 

K pomníku Víťazstva na Námestí Eugena Suchoňa symbolický veniec vďaky za Slovenských zväz protifašistických bojovníkov položil 3. apríla tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer. V súlade s odporúčaním predsedu SZPB Pavla Sečkára, aby počas pandémie koronavírusu kytičku, či veniec  položili individuálne najviac dvaja členovia SZPB, veniec položil bez tradičnej účasti ostatných odbojárov.

 

Na znak úcty vojakom Červenej armády, ktorí padli pri našom oslobodzovaní, v piatok 3. apríla 2020 položili V. Longauer spoločne s predsedom OblV SZPB Bratislava veniec aj na bratislavskom Slavíne, mieste ich odpočinku. Sľúbili si pritom, že keď sa vírus pominie, tak určite sem prídu aj s ďalšími priateľmi dodatočne sa osloboditeľom ešte poďakovať. „Pripomeňte si, prosím, 75. výročie návratu slobody na Slovensko v rodinnom kruhu alebo len tak tichou spomienkou.  Ak sa niekedy opatrne vydáte na prechádzku, možno aj s rozkvitnutou halúzkou, a pôjdete okolo nejakej pamätnej tabule alebo pomníčka viažuceho sa na antifašistický zápas, postojte chvíľku a zašepkajte: Ďakujem.“ Vyzýva M. Krno. 

 

Spomienku obetí bojov s nemeckým nacizmom je dôležité uctievať si za všetkých okolností, teda aj  nepriaznivých pre verejné zhromaždenia. Pripomínajme si pravdivé historické skutočnosti o tom, ako to bolo so slobodou, okupáciou, životom a smrťou. Musíme odolať rôznym pokusom falšovateľov historickej pravdy o protifašistickom zápase v 2. sv. vojne. Nezabúdajme na hrdinov, ktorí položili svoje životy v boji za naše oslobodenie z područia nacizmu a fašizmu ani v dnešnej dobe, keď je, samozrejme, v popredí ochrana pred rozširovaním koronavírusu. 

Vyjadrenie úcty je dôkazom našej vďačnosti osloboditeľom. Česť a sláva všetkým, ktorí bojovali za našu slobodu.