Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nesprávne sčítanie Rómov na Slovensku – Arpád Popély

Medzi tzv. expertmi na rómsku problematiku u nás sa znovu objavili ďalší, ktorí predniesli špecifický výklad výsledku Atlasu rómskych komunít 2013. Podľa týchto oficiálnych štatistík uskutočnených priamo v teréne, na Slovensku žije viac než 400 tisíc Rómov. Nemenovaným odborníkom sa nepáči toto číslo, pretože podľa posledného sčítania obyvateľstva na Slovensku žije čosi cez 100 tisíc Rómov. No, a tu je kameň úrazu.

 

Teda niekto na Slovensku znovu začína zahmlievať rómsky problém. Koľko Rómov je dnes na Slovensku bez práce, nevie nikto presne povedať. Úrady práce uchádzačov o zamestnanie neevidujú podľa ich príslušnosti k menšine. Počet nezamestnaných Rómov sa tak výrazne líši od toho, kto zbiera údaje!!! Štát správne rozhodol pre sociálne intervencie vo vzťahu k Rómom.

 

Nezaujímajú nás Rómovia, ktorí sú integrovaní a nepotrebujú o nič väčšiu či menšiu pomoc ako etnickí Slováci. Inými slovami, nie je potrebné sčítavať Rómov podľa ich výzoru, farby pokožky atď., ale je potrebné vedieť koľko ľudí býva v sociálne vylúčených lokalitách, kde tieto lokality sú, čím sa vyznačuje, aká je tam životná situácia obyvateľov.  Iba na základe takýchto údajov možno pripraviť ucelenú sociálnu politiku na úrovni štátu, ako aj následne na regionálnej úrovni a v obciach.  Takmer všetko z týchto znakov našiel, odhalil a určil nový Atlas rómskych komunít, ktorého garantom bola inštitúcia OSN so sídlom v Bratislave /UNDP/ .

 

Vážení „experti“, teda ak štát chce využiť tieto hodnoverné údaje pre efektívne, cielené a adresné určenie pomoci týmto ľuďom, robí zle?  No, ale ak by ste sa obzreli po Európe, ale po Spojených štátoch amerických  zistili by ste, že uvádzanú metódu pomoci sociálne vylúčeným lokalitám tam úspešne využívajú a vďaka  reálnej kontrole  nedochádza k miznutiu finančných prostriedkov určených pre nich.