Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nereálne predvolebné sľuby – Jozef Brehár

Nie je žiadnym tajomstvom, že mnohí, čo sa dali na politiku, túžia predovšetkým po moci, po bohatom bezstarostnom živote aj výhodnom postavení v spoločnosti. Toto konštatovanie potvrdzuje aj terajší neľútostný boj o získanie poslaneckých mandátov v komunálnych voľbách. Prípravy na voľby poslancov a predsedov do samosprávnych krajov charakterizujú rôzne nereálne sľuby, ktoré zároveň zhoršujú vzťahy aj pomery v jednotlivých stranách, kde zavládla predovšetkým závisť. Na povrch sa dostáva aj politika osobnej nenávisti. Jej nositeľmi sú predovšetkým politickí turisti, ktorí už neraz s cieľom získať moc zmenili partajné tričká. Niektorých politikov ani v tomto čase rôznych sľubov a predsavzatí nezjednocuje myšlienka, ako lepšie a úspešnejšie riešiť zložité problémy, ale za prvoradý cieľ považujú čo najviac získať pre seba.

 

Pohľad na jednotlivé kandidátky najmä vo väčších mestách ukazuje, že na scénu sa opäť dostali aj nedôveryhodní ľudia, dokonca aj tí v dôchodkovom veku. V boji o moc ich netrápi, že svojich voličov už neraz sklamali, že nezvládli úlohy, ktoré prijali. Priam notoricky zamlčujú svoje chyby a omyly, ktorých sa vo svojej poslaneckej práci dopustili. V každej demokratickej krajine, v každom právnom štáte by takíto politici nemali ani najmenšiu šancu kandidovať, tobôž nie uspieť. V Slovenskej republike je zatiaľ všetko úplne ináč. O mandát poslanca sa uchádzajú aj rôzni karieristi, neschopní a leniví, ale aj nedovzdelaní, iba preto, že sú v tých správnych straníckych tričkách. Aj tentoraz sa doslova natlačili na výhodné pozície.

 

Väčšina občanov je sklamaná, znechutená a oprávnene roztrpčená z doterajšieho priebehu a príprav na komunálne voľby. Zdá sa, že aj po nich do poslaneckých radov zasadnú aj tí, čo v obciach a mestách prijímali nekvalitné protiľudové rozhodnutia a uznesenia, ktoré občanom nepomohli a neboli ani užitočné, ani potrebné. Slúžili len úzkej skupine jednotlivcov. Mandát poslanca by nemali dostať ľudia poškodzujúci životné prostredie, čo znivočili hodnotné poľnohospodárske objekty a lesy, hory, lúky aj stráne a svojím arogantným konaním spôsobili v niektorých regiónoch iba spúšť v ľudských dušiach. Každý volič by si mal všimnúť tých, ktorí zneužívali svoje postavenie napríklad pri prideľovaní bytov alebo lukratívnych pozemkov.

 

Šancu musia konečne dostať predovšetkým tí schopní, pracovití a čestní, ochotní riešiť zložité problémy jednotlivých miest a obcí s ohľadom na potreby a záujmy všetkých občanov. Patria k nim mnohí z radov mladej generácie, ktorí už neraz dokumentovali svoj dobrý vzťah k rodnému kraju, k vlasti a celej spoločnosti.