Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Neprajeme si, aby bola SR členom NATO – Róbert Švec

TASR – Docieliť, aby Slovenská republika bola z dlhodobého hľadiska vojensky neangažovaným štátom a zároveň, aby nebola členom NATO, chce Slovenské hnutie obrody. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda hnutia Róbert Švec (Slovenské hnutie obrody), ktorý je zároveň lídrom  kandidátky vo februárových voľbách do Národnej rady SR. Hnutie by chcelo v prípade úspechu vo voľbách učiť mladých ľudí aj k pozitívnemu vlastenectvu.


Čo považujete za najväčšie problémy Slovenska a aké riešenie ponúkate?
Najväčším problémom SR z nášho pohľadu je hodnotové smerovanie našej vlasti. Vidíme veľké nebezpečenstvo v dvoch agendách, ktoré priamo menujeme ako agendy zločinecké. Je to agenda LGBTI a agenda multi-kulti. To sú dva najväčšie problémy, pokiaľ ide o budúcnosť Slovenska, lebo od nich sa odvíjajú ďalšie veci. Pokiaľ ide o agendu multi-kulti, hovoríme jasne, že azylová politika SR musí zostať v našich rukách, nemôžeme sa zbavovať tejto kompetencie a odovzdávať ju do Bruselu. Pokiaľ ide o agendu LGBTI, hovoríme nahlas, že základná bunka našej spoločnosti je rodina a tú tvorí muž, žena a deti. A túto bunku chceme aktívne podporovať.

Sú niektoré priority z vášho programu pre vás také dôležité, že nimi podmienite svoj prípadný vstup do vládnej koalície?
Určite áno. Sú to hodnotové otázky – agendy LGBTI a multi-kulti. Z dlhodobého hľadiska si neprajeme, aby Slovensko bolo členom NATO. V budúcnosti budeme žiadať, aby sa táto otázka otvorila a aby SR aktívne prehodnotila svoje členstvo. Sú to tieto tri okruhy, na ktorých budeme trvať a budú základné, pokiaľ by sme viedli diskusie o účasti vo vláde SR.

Ako sa postavíte k reforme zdravotníctva? Budete ju presadzovať? Viete si predstaviť osvojiť si pripravenú reformu?
Pokiaľ ide o zdravotníctvo, základný kameň úrazu je v jednej veci, Problémom je, že s povinnými odvodmi Slovákov sa podniká. To je prvé, čo sa musí stopnúť. Nie je mysliteľné, aby si niekto vytváral zisk a ten odlieval do zahraničia na základe toho, že Slováci sú povinní mu odvádzať odvody. Ročne odíde zo slovenského zdravotníctva niekoľko sto miliónov eur do zahraničia cez súkromné spoločnosti, a tie potom chýbajú. Keď sa vyrieši táto otázka, vyrieši sa aj problém zdravotníctva.

Aký je váš postoj k potrebe očisty slovenského súdnictva? Ak je potrebná reforma, ako si ju predstavujete?

Reforma súdnictva môže prebehnúť veľmi rýchlo a efektívne, a to najmä v oblasti voľby členov súdnej rady, ale napríklad aj generálneho prokurátora. Nie je mysliteľné, aby ho volili poslanci Národnej rady SR. To znamená, že je politický nominant a potom sa všetci čudujeme, že sa nevyšetrujú alebo sa nedostatočne vyšetrujú prípadné zločiny a údajné porušovania zákonov. Chceme, aby členov súdnej rady volili sudcovia spomedzi svojich najlepších odborníkov, aby do toho nezasahovali politici. Rovnako, aby voľba generálneho prokurátora bola v rukách prokurátorov a aby si spomedzi seba zvolili toho najlepšieho.

Aké kroky mienite podniknúť v oblasti školstva? Naši žiaci nevynikajú v medzinárodných testovaniach a zrejme si to bude vyžadovať určité zmeny v spôsobe výučby...

Jeden zo zásadných problémov je, že je v ňom veľká liberalizácia. Budeme presadzovať, aby sa školstvo vrátilo do rúk štátu, aj pokiaľ ide o zriaďovateľské kompetencie. Nie je mysliteľné, aby v slovenskej obci nemohla byť otvorená slovenská škola, lebo miestna samospráva s tým nesúhlasí. Rovnako máme vážny problém a výhrady voči liberalizácii trhu s učebnicami. Nie je normálne, aby sa žiaci v Žilinskom kraji učili z jednej učebnice a v Košickom kraji z inej. To všetko má dosah na vzdelanostnú úroveň žiakov. Pokiaľ bude jednotná, pevná vlastenecká výchova, veríme, že sa to veľmi rýchlo odrazí aj v kvalite vedomostnej úrovne žiakov a študentov.

Ako mienite prispieť k tomu, aby sa mladí neutiekali k extrémizmu a intolerancii?
Súvisí to so školstvom, a tak ako som naznačil, je to aktívna vlastenecká výchova. Mali by sme mladých ľudí učiť k pozitívnemu vlastenectvu, láske k vlasti, štátu, a tým budeme predchádzať tomu, že budú mať mladí ľudia sklon podporovať extrémistické názory alebo názory, ktoré sú za hranicou slušnosti, morálky, ale aj práva.  

Plánujete upraviť daňovo-odvodový systém? Ako? Presadzujete aj nové dane?
Pokiaľ ide o daňovo-odvodový systém, tu prichádzame s novinkou a súvisí s podporou rodín. Napríklad rodiny, kde mamy majú štyri a viac detí a majú aspoň stredoškolské vzdelanie, budú úplne oslobodené od dani z príjmu. Bude tam podmienka, že mama bude musieť mať odpracovaných minimálne desať rokov. Pokiaľ ide o všeobecný prístup a týka sa aj živnostníkov, sme presvedčení, že pokiaľ sa platia nižšie odvody a dane, radšej ich zaplatia a nevymýšľajú, ako ich neplatiť. Sme za to, aby sme namiesto zvyšovania daní a odvodov išli cestou znižovania, čím sa do štátneho rozpočtu vyberie viac peňazí.

Ste za zachovanie súčasného zahraničnopolitického smerovania Slovenska?

Sme za to, aby SR malo korektné a veľmi aktívne politické aj obchodné vzťahy s východom aj západom. Nie sme zástancovia toho, aby sme EÚ postupne menili na silný federálny štát so sídlom v Bruseli. Sme za to, aby európske spoločenstvo bolo budované na princípe rovného s rovným, teda aby SR mala dobré vzťahy aj so západnými štátmi, ale aby sme sa pozerali aj na východ od nás, lebo sú tam obrovské ekonomické možnosti. Pokiaľ ide o otázku NATO – máme problém s tým, aby SR bola jeho súčasťou. Pretože NATO už veľakrát porušilo medzinárodné právo. Ako príklady uvediem bombardovanie bývalej Juhoslávie alebo inváziu do Iraku. Neprajeme si, aby SR sedela za jedným stolom v takejto organizácii. Sme za to, aby SR z dlhodobého hľadiska bola vojensky neangažovaným štátom.