Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nepomohli protesty - časť Námestia SNP v Bratislave premenovali – Vladimír Dobrovič

Bratislavskí mestskí poslanci 24. októbra 2019 odsúhlasili návrh na premenovanie časti bratislavského Námestia SNP, konkrétne priestor pred Starou tržnicou, na Námestie Nežnej revolúcie. Stalo sa tak napriek odmietavému postoju SZPB k premenovaniu čo i len časti Námestia SNP v Bratislave, ako aj k takmer ďalším vyše 80-tim pripomienkam. Mestskí poslanci ich odignorovali.

 

Za návrh hlasovalo 33 poslancov, proti bol 1 a hlasovania sa zdržal tiež 1 poslanec.

Proti návrhu hlasovala len mestská poslankyňa a bratislavská starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. V diskusii uviedla, že nevidí logiku v tom, aby sa časť Námestia SNP premenovávala a aby to bolo práve miesto pred Starou tržnicou. „Neviem, či toto by sme chceli vo chvíli, keď vieme, ako sme s Nežnou revolúciou naložili a kam sme sa po 30 rokoch dopracovali,“ povedala. Podľa nej  nie je dôvod na oslavu niečo premenovať, ale skôr pietne mlčať a snažiť sa to zmeniť.

 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov zaujal od začiatku kritický postoj k tejto iniciatíve primátora hlavného mesta SR Matúša Valla. Predseda SZPB Pavol Sečkár inicioval v tomto zmysle aj spoločné pracovné stretnutia delegácie SZPB s primátorom, na ktorých osobne prezentoval výhrady Zväzu. „Nemalo by sa ukrajovať z námestia, ktoré má trvalú historickú hodnotu nielen pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko,“ pripomínal stanovisko SZPB P. Sečkár.

 

„Premenovanie čo i len časti námestia nie je v súlade s logickým, technickým, historickým a spoločensko-politickým hľadiskom. Názvoslovné rozčleňovanie z urbanistického hľadiska jednotného priestranstva na viaceré námestia pokladá SZPB za nesprávne a násilnícke, bez diskusie s odborníkmi i verejnosťou,“ konštatoval P. Sečkár.

 

„Od roku 1974 je na tomto verejnom priestore aj súsošie venované SNP. Odkaz povstania pre nás znamená zachovať pamäť a česť bojovníkov, nepoľavovať v boji proti nacizmu, fašizmu a všetkým jeho odrodám intolerancie a zachovať historické udalosti a tradície boja za národnú slobodu v SNP,“ opätovne zdôrazňuje predseda SZPB.

 

Žiaľ, bratislavskí poslanci napriek výhradám odsúhlasili premenovanie časti Námestia SNP, konkrétne priestor pred Starou tržnicou, na Námestie Nežnej revolúcie.