Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nemocnica v Prešove dosiahla vlani vyrovnané hospodárenie s miernym ziskom

(TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove po niekoľkých rokoch vytvárania straty dosiahla v roku 2022 vyrovnaný hospodársky výsledok s miernym ziskom vo výške 93.000 eur pri celkových výnosoch 143 miliónov eur. Ako TASR informoval riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník, došlo k tomu predovšetkým vďaka oddlženiu zo zdrojov štátneho rozpočtu vo výške 12.249.000 eur.


"V roku 2022 sa po odznievaní a postupnom ústupe pandémie ochorenia COVID-19 prevádzka nemocnice postupne vrátila do štandardného režimu," uviedol Šarník. Ako povedal, jedným z historických míľnikov v živote nemocnice bolo vlaňajšie nadviazanie spolupráce s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pri výchove a vzdelávaní budúcich lekárov.

"Nemocničná lekáreň získala štatút Výučbovej základne pre študentov v odbore farmácie. Po 18 rokoch sme znovu otvorili vlastné pracovisko rehabilitácie. K zvyšovaniu úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti prispeje aj otvorenie ambulancie angiológie. V súvislosti s vojnou na Ukrajine sme zriadili Centrum pre Ukrajinu. Z iniciatívy OZ Nie rakovine sme otvorili poradňu pre onkologických pacientov," doplnil Šarník s tým, že nemocnica získala ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ.