Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nemáme právo falšovať históriu – Vladimír Dobrovič

Či je potrebné prijímať zákon, ktorý zakazuje označovať koncentračné tábory na území Poľska prívlastkom poľské, nad tým nebudem polemizovať. Som však presvedčený, že nielen z pohľadu etického, pomenovanie poľské koncentračné tábory je minimálne nepresné. Boli to nemecké nacistické koncentračné tábory na území Poľska a len tak by sa mali spomínať.

 

V súvislosti s medializáciou tohto možno len nedorozumenia sa vynára vypuklejší problém. Spočíva v zľahčovaní zverstiev spáchaných nemeckými nacistami a ich dobrovoľnými  domácimi prisluhovačmi proti nevinnému obyvateľstvu, vrátane žien, detí a bezbranných starcov počas 2. sv. vojny. Najmä masové, totálne likvidácie Židov, komunistov a tých, ktorí nemeckým nacistom odmietali  poslušnosť treba neustále pripomínať najmä mladej generácii ako memento čoho boli schopní nemeckí nacisti. A nie zľahčovať, či dokonca hľadať pre konanie nacistov ospravedlnenie.

 

O nič menším problémom v súčasnosti je zamlčiavanie a prekrúcanie informácií o tých, ktorí zohrali rozhodujúcu úlohu v boji s nemeckými nacistickými šialencami usilujúcimi sa o podmanenie národov, vrátane Slovákov. V mediálnych výstupoch sa často bagatelizujú  úspechy Červenej armády Sovietskeho zväzu pri našom oslobodzovaní. Pritom ochrana pamätníkov na tieto boje a pravdivý výklad dejín sú prvým krokom pri eliminovaní nebezpečia prerastania nacistickej ideológie a ochrany generácie, ktorá nezažila 2. sv. vojnu, pred ideológiou nacizmu a fašizmu.

 

Je smutné, že hovoríme a píšeme o poľských koncentračných táboroch a pritom dobre vieme, že to boli nemecké koncentračné tábory na poľskom území, že mnohokrát než by sme priznali, že to bola Červená armáda, ktorá oslobodila nemecký vyhladzovací koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau na poľskom území a pod., hovoríme o jeho oslobodení vojskami koalície, v lepšom prípade o oslobodení väzňov vojskami z východu. A to všetko zrejme v mene dnešného umele vytváraného nepriateľstva k Rusku.

 

Nikto nemôže sfalšovať históriu, prepísať ju a nik nemôže skrývať pravdu o tom, že „každý zločin, každý trestný čin musí byť nahlásený, odsúdený, preskúmaný a odhalený,“ aj tieto slová izraelského prezidenta by sme mali mať vždy na pamäti.

História nech je pre nás poučením pre súčasnosť aj budúcnosť.