Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nekrológ akad. sochára Arpáda Račka, z pera V. Mezenceva, ocenený prvým miestom – Jozef Kuchár

Slovenský rozhľad úspešný v novinárskej súťaži

Novinárska súťaž na východnom Slovensku má už dlhoročnú a úspešnú tradíciu. V minulých dňoch v Košiciach vyhodnotili jej 21. ročník. V súčasnosti ju organizačne zabezpečuje Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach za účinnej pomoci Literárneho fondu v Bratislave. Do súťaže sa zapojilo šesťdesiatjeden autorov so 123 prácami (maximálne tri od jedného autora), pričom okrem klasických kategórií (spravodajstvo, analytické žánre, beletristické žánre) organizátori súťaže po prvý krát vyhlásili aj kategóriu pre študentov – poslucháčov masmediálnej komunikácie na univerzitách v Košiciach a v Prešove. Trojčlennej porote šéfoval Mgr. Peter Kubínyi z Filozofickej fakulty, katedry žurnalistiky UK Bratislava, delegovaný Literárnym fondom. Ďalšie miesta v porote zaujali Katarína Čižmáriková a Beáta Penxová-Mačingová.

V celkovom hodnotení prihlásených prác Peter Kubínyi konštatoval, že súťaž mala pomerne dobrú úroveň a niektoré príspevky boli kvalitné. Zároveň však nevedel pochopiť, prečo niektorí novinári svoje práce do súťaže vlastne poslali. Jednoducho v nej nemali čo robiť.

 

Je všeobecne známe, že v ostatnom čase mnohé príspevky v tlači, rozhlase i v televízii sú nekvalitné. Niektorým autorom chýba profesionalita, a to aj napriek tomu, že na Slovensku máme množstvo rôznych novinárskych škôl. Ukazuje sa, že jedným z najčastejšie vyskytujúcich sa nedostatkov v tvorbe slovenských žurnalistov je žáner. Žánrovo nevyhranená tvorba prirodzene znižuje kvalitu publikovaných článkov.

 

Citované konštatovanie je veľavravné. Potvrdzuje, že  profesionalita niektorých novinárov sa dostala na vedľajšiu koľaj... Na Slovensku je až príliš veľa „novinárov“, ale veľmi chýbajú skutočné žurnalistické a nezávislé osobnosti.

Napriek tomu je stále dosť tých, ktorí svoju prácu robia na vysokej úrovni, kvalifikovane, objektívne a pravdivo ovplyvňujú verejnú mienku. K nim patrí Ing. Vladimír Mezencev, dlhoročný redaktor a publicista. Po skončení vysokoškolského štúdia začal pôsobiť v Československej televízii v Košiciach, potom v Košickom večerníku a vo Východoslovenských novinách. Neskôr bol redaktorom v denníku Slovenská republika a Nový deň. Potom založil denník Nové korzo a do dôchodku odišiel ako zástupca riaditeľa vydavateľstva Cassovia Press. Od vzniku novín Slovenský rozhľad patrí k jeho najaktívnejším redaktorom a zároveň pracuje v pozícii zástupcu šéfredaktora v časopise SVET ŠPORTU. V spomínanej súťaži v rámci kategórii beletristické žánre bol jediným, ktorého vo svojej analýze menovite vyzdvihol aj predseda poroty. Ocenil jeho prístup v práci s archívnymi údajmi a faktami.

Pri odôvodnení jeho prvenstva v spomínanej kategórii porota konštatovala: „Vo všetkých troch príspevkoch, ktoré autor predložil je príznačná dôkladná príprava a dlhoročné novinárske skúsenosti, ktoré podoprel precíznou prácou s archívnymi materiálmi a dal si námahu aj s vyhľadávaním citácií. Mimoriadne zaujal publikovaný  článok v novinách Slovenský rozhľad 14. januára 2015) pod názvom Navždy odišiel umelec, ktorý dokázal dať život chladnému kovu. Je plný faktov a priam odborného pohľadu na diela všestranného umelca akad. sochára Arpáda Račka (14. 7. 1930 – 2. 1. 2015).

 

V tejto súvislosti nemôžem nespomenúť, že vo východoslovenskej novinárskej súťaži to nie je prvé víťazstvo Vladimíra Mezenceva. Úspechy dosiahol aj s príspevkami so športovou tematikou. Nebola to vždy prvá cena, ale takmer určite „miesto na stupni víťazov“, teda medzi troma najlepšími. Nečudo, že jeho zbierka čestných uznaní z jednotlivých ročníkov je už pomerne obsiahla, ale každý úspech aj nejaké tretie miesto si veľmi váži.

 

Ocenený článok nie je klasický nekrológ. Je to skôr to africké vyznanie autorovej radosti nad tým, že v jeho blízkosti žil a tvoril významný umelec, ktorého prácu mohol sporadicky sledovať na vlastné oči, počúvať jeho názory na súčasné umenie, radovať sa z uznaní a obdivu, ktorých sa mu dostávalo zo všetkých strán, ale i smútiť spoločne s mnohými inými nad podpásovými údermi rozdávanými jeho neprajníkmi a závistlivcami...

 

 „Teší ma,“ zdôrazňuje víťaz súťaže,  „že na slávnostných vyhodnoteniach súťažných ročníkoch vidím stále viac a viac nových mladých tvárí. To je záruka toho,  že aj v budúcnosti bude na Slovensku slušnejšia žurnalistika a nielen primitívny bulvár,“ hovorí kolega Vlado Mezencev s konštatovaním, že „už stačilo a nech súťažia iba mladší.“

 

Našťastie túto myšlienku vyslovil aj pred rokmi, ale nedržal sa jej. Verím, že s pribúdajúcimi mesiacmi na ňu zabudne. A začiatkom budúceho roka sa do tejto tak úspešnej novinárskej súťaže opäť prihlási a získa ďalšie z významných ocenení.