Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nebezpečenstvo? (III.) – Arpád Popély

Keď nedávno na týchto stránkach odzneli varovania o nebezpečenstve eminentného vzostupu krajne pravicových a fašizujúcich prejavov vo viacerých krajinách starého kontinentu, neveril som, že sa to stane tak rýchlo. A stalo sa! Áno, počas tretieho januárového weekendu 2014 v rumunskom Sedmohradsku odhalili bustu najstaršiemu synovi fašistického vodcu Mikloša Horthyho. Možno, že už to nie je náhoda, že organizátorom opäť bola aj reformovaná cirkev – jej vysoký predstaviteľ v Sedmohradsku. Busta stojí v záhrade kostola tejto cirkvi. Od roku 2012 je to už štvrtá odhalená busta pripomínajúca tohto fašistického vodcu z rovnakej iniciatívy . V novembri 2013, neďaleko budovy maďarského parlamentu, bola odhalená busta jeho otcovi. Pozoruhodné na celej záležitosti je ten fakt, na ktorý upozornili aj rečníci pri odhalení v Sedmohradsku - že totiž ide vôbec o prvú horthyovskú bustu, odhalenú zahraničnými Maďarmi... Teraz stojí otázka , či bude mať pokračovanie aj v inej susednej krajine Maďarska? Quo vadis, Európa?

V týchto súvislostiach by bolo vhodné dnešnej, ale aj včerajšej generácii spravodlivo vysvetliť minulosť, najmä okolnosti, ktoré predchádzali vzniku oboch svetových vojen. Okolnosti, ale ktoré boli pravdivé a nie tie, ktoré nám cez niektorých historikov boli predkladané. A pravdivé a reálne okolnosti dnešnej Európy sa veľmi – veľmi podobajú tým z rokov 1933 – 1939. Aj vtedy to vzniklo takými malými, nepodstatnými činmi a politickými rozhodnutiami... Aj vtedy väčšina ľudstva sedela ticho a mlčky čakala ako sa to vyvinie. Je nepredstaviteľné, aby to mohlo v Európe takto pokračovať a kompetentné orgány EÚ, či členské štáty v menšej, či väčšej kooperácii sa proti tomu neozvali , kým je čas! Pretože voľby do Európskeho parlamentu a jeho orgánov sa blížia a ľudia budú voliť .... koho???