Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Nečakaný záujem o útlu knižôčku básní – Vladimír Mezencev

Vrátime sa od internetu k poézii ?
Keď u nás niekto vysloví priezvisko „ČIČVÁK“ tak priemernému vzdelancovi je jasné, že sa bude hovoriť o kultúre. Z tejto rodiny spomeňme iba dvoch – akad.maliara Michala Čičváka, ktorý žil a tvoril v Košiciach, i keď jeho rod pochádza zo Sobranecka. Žiaľ, tento úspešný a uznávaný výtvarník zomrel v roku 2010 vo veku nedožitých 55 rokov. Za ním nasleduje Martin Čičvák, košický rodák, divadelný režisér, viac známy a uznávaný v Prahe, Anglicku, Srbsku a Slovinsku, než na rodnom Slovensku.

Do rodiny oficiálne ako umelkyňa pribudla v týchto dňoch MUDr. Martina Čičváková, zubná lekárka, v súčasnosti odborná asistentka Lekárskej fakulty UPJŠ Košice. Doteraz sa síce venovala aj amatérskemu výtvarníctvu a umeleckej fotografii, ale pred niekoľkými dňami vzbudila záujem verejnosti knihou poézie Farby života. Útla knižôčka obsahuje nielen básne, ale aj reprodukcie jej obrazov. Táto zbierka krátkych básní je akýmsi zrkadlom doterajšieho života mladej ženy, ktorá podľa jej pedagógov už počas stredoškolského štúdia vyčnievala z radu. Svojou usilovnosťou, talentom, energiou, závideniahodným optimizmom...

Zaujímavé je, že túto útlu knižôčku vydali na Ukrajine, konkrétne v Užhorode. Z tohto mesta prišla aj skupina novinárov, ktorej súčasťou boli aj dva televízne štáby. Pri slávnostnom uvedení zbierky poézie Farby života bola jej autorka, zhodou okolností neter už nebohého akad. maliara Michala Čičváka, centrom pozorností predovšetkým zahraničných médií. Nečudo, veď Ukrajinci majú na kvalitnú poéziu dobrý nos. Na východ od našich hraníc, na rozdiel od nás, básnici svojou popularitou smelo konkurovali aj úspešným športovcom. Aby sme však boli objektívni na „krst“ Farieb života prišlo neobyčajne veľa ľudí. Aspoň toľko, koľko u nás chodí na vernisáže najznámejších výtvarných umelcov. To je veľmi dobré znamenie. Znamená to, že ešte stále nie všetkým k dobrému kultúrnemu zážitku chýba iba televízia a internet. Možno v tomto svete, v ktorom vládnu mobily, počítače, rýchle a luxusné autá sa ľudia vrátia aj k čítaniu poézie.

Malá knižka mladej autorky obsahuje básne s témami, ktoré súvisia s jej detstvom a štúdiom. Sú venované snom, túžbam, láske, krásam prírody, ale aj strachu, strate blízkych, pretvárkam a ľahostajnosti, ktoré žiaľ, sprevádzajú každodenný život človeka už od jeho útleho veku. Už teraz môžeme hovoriť o úspechu prvotiny mladej autorky a už sa rodí jej ďalšia kniha básní. Tie budú inšpirované predovšetkým lekárskym prostredím.